ประกาศ ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังจะดำเนินการลงรับและจัดทำใบอนุญาตและใบรับรอง

 ด่านตรวจประมงลาดกระบัง


ประกาศ ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังจะดำเนินการลงรับและจัดทำใบอนุญาตและใบรับรอง 

สไลด์


ด่านตรวจสัตว์น้ำจะดำเนินการลงรับและจัดทำใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และใบแจ้งอนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร ดังนี้ ในวันทำการปกติหลังเวลา 20.30 น. ด่านฯจะดำเนินการลงรับและจัดทำใบอนุญาตฯ และใบรับรองในวันถัดไป ส่วนในวันหยุดราชการหลังเวลา 16.30 น. จะดำเนินการลงรับและจัดทำในวันถัดไป

จึงเรียนเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงลาดกระบัง

     ด่านตรวจประมงลาดกระบัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง เลขที่ 33 ม. 1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520     lbfishtrade@gmail.com   02-360-9112   แฟนเพจ