กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด่านตรวจประมงลาดกระบังพรก.พิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 


พรก.ประมง พ.ศ. 2558 


พรบ.โรคระบาคสัตว์ พ.ศ. 2558 


พรบ.อาหาร พ.ศ. 2522 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!