ปลาฉลามชนิดที่ห้ามนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร

 ด่านตรวจประมงลาดกระบัง

ปลาฉลามชนิดที่ห้ามนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร 

ปลาฉลามชนิดที่ห้ามนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร

 เผยเเพร่: 2017-05-08  |   ข่าววันที่: 2017-05-08 |  อ่าน: 1,595 ครั้ง
 

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2559 เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร ปลาฉลามที่ห้ามทำการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรจึงแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม  ได้แก่

1. กลุ่มปลาฉลามครีบดำ ในวงศ์ Carcharhinidae คือ ปลาฉลามครีบขาว (Carcharhinus longimanus)

2. กลุ่มปลาฉลามหัวค้อน ในวงศ์ Sphyrnidae ได้แก่ ปลาฉลามหัวค้อนหยัก (Sphyrna lewini) , ปลาฉลามหัวค้อนใหญ่ (Sphyrna mokarran) และ ปลาฉลามหัวค้อนเรียบ (Sphyrna zygaena)

3. กลุ่มปลาฉลามช้าง ในวงศ์ Cetorhinidae คือ ปลาฉลามช้าง (Hoe-mother Cetorhinus maximus)

4. กลุ่มปลาฉลามขาว ในวงศ์ Lamnidae ได้แก่ ปลาฉลามขาว (Carcharodon carcharias) และ ปลาฉลามพอร์บีเกิล (Lamna nasus)

5. กลุ่มปลาฉลามวาฬ ในวงศ์ Rhincodontidae คือ ปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus)


  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลาฉลามชนิดที่ห้ามนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร.. (1,595)  สุ่มตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์.. (1,150) ประวัติหน่วยงาน.. (1,120) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (877) ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2560.. (846) ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (835) ตรวจสอบอายัดกุ้งขาว กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ.. (828) ปลาทูน่าที่นำเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง.. (822) ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (821) ตรวจอายัดกุ้งขาว กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ.. (763) ตรวจอายัดสินค้าตีกลับ.. (738) สุ่มตรวจการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ.. (661) สุ่มตรวจสินค้า และอายัดกุ้งขาว.. (600) รายงานผลประจำปี ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) .. (600) ตรวจอายัดสินค้ากุ้งขาวตีกลับ.. (595) แบรนเนอร์ด่านฯ.. (572) แบรนเนอร์เศรษฐกิจพอเพียง.. (560) สุ่มตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์.. (544) ข่าวสารการปฏิบัติงานด่านฯ.. (543) เส้นทางการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำมาจากต่างประเทศ ผ่านเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง .. (541)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจประมงลาดกระบัง

     ด่านตรวจประมงลาดกระบัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง เลขที่ 33 ม. 1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520