สุ่มตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์

 ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง

สุ่มตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-05-08  |   ข่าววันที่: 2017-05-05 |  อ่าน: 532 ครั้ง
 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังดำเนินการสุ่มตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์ บริษัทผู้นำเข้าคือบริษัท คริสตัล โฟรเซ่นฟู้ด จำกัด เข้าทางสถานี 6 รพท.การรถไฟฯลาดกระบัง สำแดงสินค้าเป็นปูม้าทั้งตัวแช่แข็ง Portunus pelagicus ปริมาณที่นำเข้า 8,320 กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดและต้นทางบรรทุกคือประเทศปากีสถาน ตรวจสอบแล้วไม่พบสิ่งผิดปกติจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป.


  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลาฉลามชนิดที่ห้ามนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร.. (1,567)  สุ่มตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์.. (1,115) ประวัติหน่วยงาน.. (1,081) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (860) ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2560.. (828) ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (811) ปลาทูน่าที่นำเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง.. (810) ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (802) ตรวจสอบอายัดกุ้งขาว กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ.. (800) ตรวจอายัดกุ้งขาว กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ.. (743) ตรวจอายัดสินค้าตีกลับ.. (723) สุ่มตรวจการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ.. (648) รายงานผลประจำปี ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) .. (589) ตรวจอายัดสินค้ากุ้งขาวตีกลับ.. (585) สุ่มตรวจสินค้า และอายัดกุ้งขาว.. (582) แบรนเนอร์เศรษฐกิจพอเพียง.. (547) แบรนเนอร์ด่านฯ.. (547) ข่าวสารการปฏิบัติงานด่านฯ.. (533) สุ่มตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์.. (532) เส้นทางการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำมาจากต่างประเทศ ผ่านเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง .. (526)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง

     ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง เลขที่ 33 ม. 1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520