ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 ด่านตรวจประมงลาดกระบัง


 ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ด่านตรวจประมงลาดกระบัง

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงลาดกระบัง

 ด่านตรวจประมงลาดกระบัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง เลขที่ 33 ม. 1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520     lbfishtrade@gmail.com   02-360-9112   แฟนเพจ