ข่าวสารการปฏิบัติงานด่านฯ ด่านตรวจประมงลาดกระบัง


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้นำเข้าซากกุ้งทะเลจากสาธารณรัฐเอกว...  185   สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2565   144  แจ้งปิดให้บริการระบบหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรั...  105  สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2565   98  สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2565   90  สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2565   89  สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2565   77  สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565   75  สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2565   73  สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2565   67

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงลาดกระบัง

     ด่านตรวจประมงลาดกระบัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง เลขที่ 33 ม. 1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520     lbfishtrade@gmail.com   02-360-9112   แฟนเพจ