24 กุมภาพันธ์ 2560  


    แวดวงกรมประมง


  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท) ออกหน่วยบริการประชาชน..

   23 ก.พ. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 7 อ่าน : 16 ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท) ออกหน่วยบริการประชาชน...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  สัมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับท่าเทียบเรือประมง ณ โรงแรมบีพี สมิหรา ร..

   23 ก.พ. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 15 อ่าน : 18 ชั่วโมง

สัมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับท่าเทียบเรือประมง ณ โรงแรมบีพี สมิหรา ร...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  แถลงข่าวพิธีส่งมอบลูกพันธุ์ม้าน้ำ จำนวน ๕,๐๐๐ ตัว ..

   22 ก.พ. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 29 อ่าน : 1 วัน

แถลงข่าวพิธีส่งมอบลูกพันธุ์ม้าน้ำ จำนวน ๕,๐๐๐ ตัว ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  กรมประมงจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ..

   22 ก.พ. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 28 อ่าน : 1 วัน

กรมประมงจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  เข้าร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพพระราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจ ..

   22 ก.พ. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 29 อ่าน : 1 วัน

เข้าร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพพระราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจ ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ดร.พลพิศิลป์ สุวรรณชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดการอบรมชี้แจงการใช้เว็บไซต..

   21 ก.พ. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 27 อ่าน : 1 วัน

ดร.พลพิศิลป์ สุวรรณชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดการอบรมชี้แจงการใช้เว็บไซต...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง แจ้งผู้ใช้งานระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่า..

   21 ก.พ. 2560 # ข่าวประชาสัมพันธ์
 48 อ่าน : 2 วัน

ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง แจ้งผู้ใช้งานระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่า...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  กรมประมง – สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย  แถลงข่าว “ข้อเท็จจริงการตรวจพบสารตกค้างของสินค้ากุ้งไทยในสหรัฐ..

   21 ก.พ. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 39 อ่าน : 2 วัน

กรมประมง – สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย  แถลงข่าว “ข้อเท็จจริงการตรวจพบสารตกค้างของสินค้ากุ้งไทยในสหรัฐ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  กรมประมง...ประกาศเรียกเรือนอกน่านน้ำในมหาสมุทรอินเดียกลับไทย  เหตุ... SIOFA ออกกฎระเบียบควบคุมบริหาร..

   20 ก.พ. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 72 อ่าน : 3 วัน

กรมประมง...ประกาศเรียกเรือนอกน่านน้ำในมหาสมุทรอินเดียกลับไทย  เหตุ... SIOFA ออกกฎระเบียบควบคุมบริหาร...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..


รอบด้านกรมประมง

9 สถานการณ์กับกรมประมง

ประกาศกรมประมง

   (2017/02/23) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาผล ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราค..    (2017/02/23) ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสำรองของระบบเชื่อมโยงคำขอกลาง และระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (FSW)..    (2017/02/23) เอกสารประกวดราคาการจัดจ้างพัฒนาระบบสำรองของระบบเชื่อมโยงคำขอกลาง และระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกร..    (2017/02/23) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) โครงการพัฒนาระบบสำรองของระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอ..    (2017/02/23) ราคากลาง การจัดจ้างพัฒนาระบบสำรองของระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (..    (2017/02/23) ราคากลาง การจัดจ้างพัฒนาระบบสำรองของระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (..    (2017/02/22) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองบริหารจัดการทรั..    (2017/02/22) เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองบริหารจัด..    (2017/02/22) ร่างขอบเขตของงาน (TOR) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและก..    (2017/02/22) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..
 อ่านทั้งหมด
   (2017/02/16) ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/02/16) ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขึยนและมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2017/02/15) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ..    (2017/02/09) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์แ..    (2017/02/06) ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัย..    (2017/01/27) ประกาศกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอ..    (2017/01/24) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา ช่างไฟฟ้า และเจ้าหน้าที่ธุรการ..    (2017/01/11) ด้วยสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง ประสงค์ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง..    (2016/12/21) ประกาศกรมประมง เรื่อง การนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำประเภท ซาลาเมนเดอร์ เต่าน้ำจืด ปลากระบนน้ำจืด และปลาซัคเกอร์ ที่ขึ้นบัญชี..    (2016/08/19) newประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งช่างไฟฟ้า สำนักง..
 ข่าวประกาศกรมประมง ทั้งหมด
   (2017/02/23) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาผล ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราค..    (2017/02/23) ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสำรองของระบบเชื่อมโยงคำขอกลาง และระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (FSW)..    (2017/02/23) เอกสารประกวดราคาการจัดจ้างพัฒนาระบบสำรองของระบบเชื่อมโยงคำขอกลาง และระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกร..    (2017/02/23) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) โครงการพัฒนาระบบสำรองของระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอ..    (2017/02/23) ราคากลาง การจัดจ้างพัฒนาระบบสำรองของระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (..    (2017/02/22) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองบริหารจัดการทรั..    (2017/02/22) เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองบริหารจัด..    (2017/02/22) ร่างขอบเขตของงาน (TOR) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและก..    (2017/02/22) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..    (2017/02/15) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดจ้างบ่อพักน้ำและบำบัดน้ำ คสล ขนาด 126 ลูกบาศก์เมตร สูง 3 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ ด้วย..
 ประกวดราคา ทั้งหมด
   (2017/02/21) สอบราคาซื้ออาหารกุ้งก้ามกราม (ไข่ไรน้ำเค็ม) จำนวน 1 รายการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/02/14) สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/02/06) สอบราคาซื้ออาหารปลา จำนวน 3 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/01/31) สอบราคาซื้ออาหารกุ้งก้ามกราม (ไข่ไรน้ำเค็ม) จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/01/31) สอบราคาซื้ออาหารปลา จำนวน 4 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/01/19) สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาฑันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช..    (2017/01/12) สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตา์ จำนวน 16 รายการ ของศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา..    (2016/12/28) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอกราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช..    (2016/12/21) สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์..    (2016/12/19) สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์..
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด
   (2017/02/23) ราคากลาง การจัดจ้างพัฒนาระบบสำรองของระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (..    (2017/02/22) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..    (2017/02/21) ราคากลาง สอบราคาซื้ออาหารกุ้งก้ามกราม (ไข่ไรน้ำเค็ม) จำนวน 1 รายการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/02/17) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง..    (2017/02/14) ราคากลาง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ ของศปจ.นครราชสีมา..    (2017/02/17) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/02/16) ราคากลาง การจัดจ้างพัฒนาระบบสำรองของ ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง ..    (2017/02/14) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/02/10) ราคากลาง จ้างเหมาคัดแยก จัดเก็บ และขนย้ายเอกสาร วัสดุ และครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองคลัง..    (2017/02/08) ราคากลาง ต่ออายุการใช้งานโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมประมง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส..
 ราคากลาง ทั้งหมดสงวนลิขสิทธิ์  2016-2017  : ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง

 กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 0-2562-0600-15 |   it@dof.in.th