DOF RSS Feed
21 กันยายน 2560 bookmark 


img-header2
    แวดวงกรมประมง


  วันประมงแห่งชาติ..new article

วันประมงแห่งชาติ  คลิกอ่านต่อ..

วันประมงแห่งชาติ..


    ..คลิกอ่านต่อ

#ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

วันประมงแห่งชาติ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  กรมประมงจัดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2560 ภายในวันที่ 19-20 กันยายน 2560..

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

กรมประมงจัดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2560 ภายในวันที่ 19-20 กันยายน 2560...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิต(ลูกพันธุ์ปลานิล,ปลาดุก และอาหารปลา)ให้กับเกษตรกรอำเภออุบลรัตน์ ที่เข้าร่วม..new article

#ข่าวภูมิภาค อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิต(ลูกพันธุ์ปลานิล,ปลาดุก และอาหารปลา)ให้กับเกษตรกรอำเภออุบลรัตน์ ที่เข้าร่วม...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ขึ้นบรรยาย เรื่องการ reform การประมงของประเทศไทย ให้กับ กลุ่ม Sea F..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ขึ้นบรรยาย เรื่องการ reform การประมงของประเทศไทย ให้กับ กลุ่ม Sea F...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ประชุมหารือแนวทางการทำงานวิจัยบูรณาการด้านการพัฒนาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการใช้ประโยชน์จากเศษเ..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

ประชุมหารือแนวทางการทำงานวิจัยบูรณาการด้านการพัฒนาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการใช้ประโยชน์จากเศษเ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ขอเชิญร่วมทำข่าวพิธีเปิด การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2560..

#ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

ขอเชิญร่วมทำข่าวพิธีเปิด การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2560...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการป..

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

ร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการป...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  วันที่ 15 กันยายน 2560 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาพื้นที่ส..new article

#ข่าวภูมิภาค อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

วันที่ 15 กันยายน 2560 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาพื้นที่ส...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิต(ลูกพันธุ์ปลานิล,ตะเพียน,ปลาดุกอาหารปลา)ให้กับเกษตรกรอำเภอภูเวียงที่เข้าร่ว..new article

#ข่าวภูมิภาค อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิต(ลูกพันธุ์ปลานิล,ตะเพียน,ปลาดุกอาหารปลา)ให้กับเกษตรกรอำเภอภูเวียงที่เข้าร่ว...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..


img

img

img

img

img

img

img

img

img
รอบด้านกรมประมง

img
9 สถานการณ์กับกรมประมง

img
ประกาศกรมประมง

   (2017/09/20) แผนเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำนักงานเลขานุการกรม..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจการประมง..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกอง..    (2017/09/18) ประกาศผู้ชนะเช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเจาะจง กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/09/18) ผลการประกวดราคาจ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 100 ฟุต จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2017/09/15) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองตรวจการประมง..    (2017/09/14) ราคากลาง จ้างพัฒนาระบบงานทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำกา..    (2017/09/14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการแจ้งเข้าออกของเรือประมงฉบับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือปร..    (2017/09/14) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองคลัง..    (2017/09/14) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..
   (2017/09/20) แผนเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำนักงานเลขานุการกรม..    (2017/09/18) ประกาศผู้ชนะเช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเจาะจง กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/09/15) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองตรวจการประมง..    (2017/09/14) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองคลัง..    (2017/09/14) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2017/09/13) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2017/09/12) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง..    (2017/09/07) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/08/24) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักง..    (2017/08/22) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (โดยการสัมภาษณ์) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง..
   (2017/09/18) ผลการประกวดราคาจ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 100 ฟุต จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2017/09/14) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักคนงาน ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi..    (2017/09/11) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2017/09/08) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักคนงาน ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi..    (2017/09/08) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดร..    (2017/09/08) ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2017/09/08) ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/09/04) ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท..    (2017/08/31) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์เอกสารการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2560 โดยวิธีกรณีพิเศษ ของกองแผนงาน..    (2017/08/28) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ของกองแผนงาน..
   (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจการประมง..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกอง..    (2017/09/14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการแจ้งเข้าออกของเรือประมงฉบับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือปร..    (2017/09/13) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/11) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/06) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช..    (2017/09/05) ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และระบบเพื่อดำเนินงานโปรแกรมประยุกต์หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (E-APD..    (2017/09/05) ยกเลิกประกาศ สอบราคาการจ้างงานปรับปรุงบ้านพักคนงาน จำนวน 1 หลัง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/09/04) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 สงขลา..    (2017/08/28) ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจื..
   (2017/09/14) ราคากลาง จ้างพัฒนาระบบงานทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำกา..    (2017/09/08) ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/08/31) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์เอกสารการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2560 โดยวิธีกรณีพิเศษ ของกองแผนงาน..    (2017/08/22) ราคากลาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 5 รายการ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รา..    (2017/08/28) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ของกองแผนงาน..    (2017/08/28) ราคากลาง สอบราคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง..    (2017/08/28) ราคากลาง สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 8 รายการ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ของศูน..    (2017/08/28) ราคากลาง ปรับปรุงบ้านพักคนงาน ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หลัง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/08/24) ราคากลาง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 21 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/08/23) ราคากลาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 5 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง)..


 Department of Fisheries Ministry of Agriculture and Cooperatives | กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์

 แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินฯ สารสนเทศ 2559  แผนแม่บท ICT กรมประมง ปี 2560-61 ฉบับเต็ม  แผนแม่บท ICT กรมประมง ปี 2560-61 บทสรุปผู้บริหาร  แผนแม่บท ICT กรมประมง ปี 2555-59  ประกาศนโยบายด้านสารสนเทศกรมประมง  ประกาศกระทรวง ICT หน่วยงานที่ผ่านตามมาตรา 7  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสารสนเทศกรมประมง  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการใช้สังคมออนไลน์ (Social Media Policy)  หนังสือรับรองบริการฯ สรอ.2558  แจ้งเตือนภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์  เศรษฐกิจดิจิทัล  กฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์  มาตรการในการลดการแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสม บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับภาครัฐ  แนวทางการเขียนข้อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) รองรับ IPv6
สงวนลิขสิทธิ์  2016-2017 : ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง
กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
phone 0-2562-0600-15 | e-mail  it@dof.in.th