กำลังปิดใน 30 วินาที  ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเเข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน   
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเเข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
 24 มีนาคม 2560  


    แวดวงกรมประมง


  เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ปร..

   24 มี.ค. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 6 อ่าน : 2 ชั่วโมง

เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ปร...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  เผยแพร่"รายงานประจำปี 2559 กรมประมง"..

   24 มี.ค. 2560 # ข่าวประชาสัมพันธ์  26 อ่าน : 8 ชั่วโมง

เผยแพร่"รายงานประจำปี 2559 กรมประมง"...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ข้าร่วมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (..

   23 มี.ค. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 30 อ่าน : 1 วัน

ข้าร่วมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ต้อนรับและคณะกรรมการและสมาชิกโครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมง บ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมืองขอน..

   23 มี.ค. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 24 อ่าน : 1 วัน

ต้อนรับและคณะกรรมการและสมาชิกโครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมง บ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมืองขอน...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงแหล่งน้ำบ้านสะพานเคียน หมู่ที่2 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล พื้น..

   22 มี.ค. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 26 อ่าน : 2 วัน

ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงแหล่งน้ำบ้านสะพานเคียน หมู่ที่2 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล พื้น...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ร่วมตรวจบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเลและกิจก..

   21 มี.ค. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 57 อ่าน : 3 วัน

ร่วมตรวจบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเลและกิจก...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง และสำนักงานประมงเขตพื่นที่ 1 ร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบัง จัดอบรมโ..

   20 มี.ค. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 37 อ่าน : 4 วัน

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง และสำนักงานประมงเขตพื่นที่ 1 ร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบัง จัดอบรมโ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ผู้เลี้ยงปลาช่อนอ่างทอง พร้อมรับโครงการ “ประชารัฐ” เพิ่มช่องทางจำหน่ายเตรียมดันปลาช่อนส่งห้างเทสโก้โ..

   20 มี.ค. 2560 # ข่าวประชาสัมพันธ์
 57 อ่าน : 4 วัน

ผู้เลี้ยงปลาช่อนอ่างทอง พร้อมรับโครงการ “ประชารัฐ” เพิ่มช่องทางจำหน่ายเตรียมดันปลาช่อนส่งห้างเทสโก้โ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (กพช.) ประชุมทางไกลกับศูนย์ต่างๆ..

# ข่าวกิจกรรม  62 อ่าน : 1 สัปดาห์

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (กพช.) ประชุมทางไกลกับศูนย์ต่างๆ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..


รอบด้านกรมประมง

9 สถานการณ์กับกรมประมง

ประกาศกรมประมง

   (2017/03/23) สอบราคาซื้ออาหารกุ้งก้ามกราม (ไข่ไร้เค็ม) จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/03/22) สอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.5 เมตร ยาวประมาณ 375 เมตร พร้อมไหล่ทางและลานคอนกรีต ขุดลอกร่องน้ำและที่จอดเรื..    (2017/03/22) ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2017/03/22) ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2017/03/22) ราคากลาง จ้างเหมางานตรวจระบบการผลิตสัตว์น้ำที่ไม่ผิดเงื่อนไข IUU งานออกตรวจโรงงานของวัตถุดิบสัตว์น้ำภายในประเทศ Catch Ce..    (2017/03/22) ราคากลาง จ้างเหมางานตรวจระบบการผลิตสัตว์น้ำที่ไม่ผิดเงื่อนไข IUU งานออกตรวจโรงงานของวัตถุดิบสัตว์น้ำภายในประเทศ Catch Ce..    (2017/03/21) ราคากลาง จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของกองบริหารจัดการ..    (2017/03/21) ราคากลาง จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของกองบริหารจัดการ..    (2017/03/22) ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2017/03/22) ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..
 อ่านทั้งหมด
   (2017/03/20) ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/03/15) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา ช่างไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ธุรกราร ..    (2017/03/10) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/02/24) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ..    (2017/02/24) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/02/16) ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/02/16) ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขึยนและมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2017/02/15) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ..    (2017/02/09) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์แ..    (2017/02/06) ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัย..
 ข่าวประกาศกรมประมง ทั้งหมด
   (2017/03/22) ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2017/03/22) ราคากลาง จ้างเหมางานตรวจระบบการผลิตสัตว์น้ำที่ไม่ผิดเงื่อนไข IUU งานออกตรวจโรงงานของวัตถุดิบสัตว์น้ำภายในประเทศ Catch Ce..    (2017/03/21) ราคากลาง จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของกองบริหารจัดการ..    (2017/03/22) ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2017/03/22) ราคากลาง การจัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมพนักงานขับรถ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ของกองประมงต่างประเทศ..    (2017/03/21) ราคากลาง จ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 38 ฟุต จำนวน 2 ลำ กองตรวจการประมง..    (2017/03/21) ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสำรองของระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาต และใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกร..    (2017/03/17) ราคากลาง จ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 100 ฟุต ของกองตรวจการประมง..    (2017/03/17) ประกวดราคาจ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 100 ฟุต จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2017/03/17) เอกสารประกวดราคาจ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 100 ฟุต จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..
 ประกวดราคา ทั้งหมด
   (2017/03/23) สอบราคาซื้ออาหารกุ้งก้ามกราม (ไข่ไร้เค็ม) จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/03/22) สอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.5 เมตร ยาวประมาณ 375 เมตร พร้อมไหล่ทางและลานคอนกรีต ขุดลอกร่องน้ำและที่จอดเรื..    (2017/03/17) สอบราคาจ้างทำเสื้อแขนยาวติดเครื่องหมายประมงอาสา (JACKET) ของกองตรวจราชการ..    (2017/03/10) สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ของสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู..    (2017/03/14) ยกเลิกการสอบราคาจ้างทำเสื้อแขนยาวติดเครื่องหมายประมงอาสา (JACKET) จำนวน 2,590 ตัว ของกองตรวจราชการ..    (2017/03/13) สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/03/01) ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/02/24) สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน..    (2017/02/24) สอบราคาจ้างทำเสื้อแขนยาวติดเครื่องหมายประมงอาสา (JACKET)..    (2017/02/21) สอบราคาซื้ออาหารกุ้งก้ามกราม (ไข่ไรน้ำเค็ม) จำนวน 1 รายการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด
   (2017/03/22) ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2017/03/22) ราคากลาง จ้างเหมางานตรวจระบบการผลิตสัตว์น้ำที่ไม่ผิดเงื่อนไข IUU งานออกตรวจโรงงานของวัตถุดิบสัตว์น้ำภายในประเทศ Catch Ce..    (2017/03/21) ราคากลาง จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของกองบริหารจัดการ..    (2017/03/22) ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2017/03/22) ราคากลาง การจัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมพนักงานขับรถ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ของกองประมงต่างประเทศ..    (2017/03/21) ราคากลาง จ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 38 ฟุต จำนวน 2 ลำ กองตรวจการประมง..    (2017/03/17) ราคากลาง จ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 100 ฟุต ของกองตรวจการประมง..    (2017/03/16) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์หนังสือเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตรวจรับรองโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำที่ใช้วัตถุดิบสัตว์น้ำจากธรรมชาติ จำ..    (2017/03/14) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/03/14) ราคากลาง จัดซื้อวุสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ ของ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..
 ราคากลาง ทั้งหมดสงวนลิขสิทธิ์  2016-2017  : ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง

 กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 0-2562-0600-15 |   it@dof.in.th