DOF RSS Feed
17 สิงหาคม 2560 bookmark 


img-header2
    แวดวงกรมประมง


  ประชุม พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อปลาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำ..new article

  calendar 16 ส.ค. 2560 # ข่าวภูมิภาค
 15 อ่าน : 20 ชั่วโมง more

ดูผ่าน QR Code

ประชุม พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อปลาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านการประมง..

  calendar 15 ส.ค. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 59 อ่าน : 1 วัน more

ดูผ่าน QR Code

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านการประมง...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล..

  calendar 12 ส.ค. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 58 อ่าน : 4 วัน more

ดูผ่าน QR Code

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน “สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้ง..new article

  calendar 12 ส.ค. 2560 # พระราชกรณียกิจด้านกรมประมง
 44 อ่าน : 4 วัน more

ดูผ่าน QR Code

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน “สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้ง...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีน..

  calendar 10 ส.ค. 2560 # ข่าวภูมิภาค
 66 อ่าน : 6 วัน more

ดูผ่าน QR Code

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีน...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  “เกษตรแปลงใหญ่” เดินตามรอยเท้าพ่อหลวงอย่างพอเพียง จุดเปลี่ยนสู่ความเข้มแข็งของเกษตรกรประมงไทย..

  calendar 09 ส.ค. 2560 # ข่าวประชาสัมพันธ์
 53 อ่าน : 1 สัปดาห์ more

ดูผ่าน QR Code

“เกษตรแปลงใหญ่” เดินตามรอยเท้าพ่อหลวงอย่างพอเพียง จุดเปลี่ยนสู่ความเข้มแข็งของเกษตรกรประมงไทย...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะประธานคณะกรรมการด้านอาคันตุกะสัมพันธ์และรักษาความปลอดภัย ..new article

# ข่าวกิจกรรม
 48 อ่าน : 1 สัปดาห์ more

ดูผ่าน QR Code

ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะประธานคณะกรรมการด้านอาคันตุกะสัมพันธ์และรักษาความปลอดภัย ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  เอกอัครราชทูตประเทศไทยประจำประเทศโมซัมบิก เข้าหารือกับ Deputy National Director of Maritime and Fish..new article

  calendar 09 ส.ค. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 45 อ่าน : 1 สัปดาห์ more

ดูผ่าน QR Code

เอกอัครราชทูตประเทศไทยประจำประเทศโมซัมบิก เข้าหารือกับ Deputy National Director of Maritime and Fish...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ได้ต้อนรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ( ปลาดุก..new article

  calendar 09 ส.ค. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 46 อ่าน : 1 สัปดาห์ more

ดูผ่าน QR Code

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ได้ต้อนรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ( ปลาดุก...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..


img

img

img

img

img

img

img

img

img
รอบด้านกรมประมง

img
9 สถานการณ์กับกรมประมง

img
ประกาศกรมประมง

   (2017/08/15) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ของศูนย์วิจัยและพั..    (2017/08/15) ราคากลาง จัดซื้่อครุภัณฑืคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม้น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติก..    (2017/08/15) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมระบบเครนและระบบไฮดรอลิคส์ของเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์และเรือสำรวจประมงมหิดล ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเ..    (2017/08/15) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ของกองแผนงาน..    (2017/08/15) สอบราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า..    (2017/08/15) ประกาศการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำชุด โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 10 รายการ รายละเอียด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด..    (2017/08/11) สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)..    (2017/08/11) ราคากลาง งานจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)..    (2017/08/11) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 9 เครื่อง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการ..    (2017/08/11) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 9 เครื่อง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการ..
   (2017/08/15) ประกาศการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำชุด โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 10 รายการ รายละเอียด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด..    (2017/08/10) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง..    (2017/08/02) ประกาศขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด สำนักเลขานุการกรม..    (2017/08/01) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม ระหว่างวันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2560..    (2017/08/01) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร สำนักเลขานุการกรม..    (2017/07/26) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/07/24) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม -..    (2017/07/14) จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/07/13) ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด (กพอ.)..    (2017/07/07) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี..
   (2017/08/11) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 9 เครื่อง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการ..    (2017/08/10) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/08/10) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/08/10) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..    (2017/08/10) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของกองคลัง..    (2017/08/09) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา (400,000) ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/08/09) ราคากลาง จัดจ้างสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/08/09) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/08/09) ราคากลาง ซื้อลูกพันธุ์ปลาช่อน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง..    (2017/08/08) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ของกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ..
   (2017/08/15) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ของศูนย์วิจัยและพั..    (2017/08/15) สอบราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า..    (2017/08/11) สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)..    (2017/08/10) สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน..    (2017/08/11) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน 2 ห้อง และงานปรับปรุงป้ายชื่อกองวิจัยแล..    (2017/08/10) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ..    (2017/08/10) สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกครึ่งลวดตาข่าย ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์..    (2017/08/10) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์..    (2017/08/10) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร)..    (2017/08/10) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร)..
   (2017/08/15) ราคากลาง จัดซื้่อครุภัณฑืคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม้น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติก..    (2017/08/15) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมระบบเครนและระบบไฮดรอลิคส์ของเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์และเรือสำรวจประมงมหิดล ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเ..    (2017/08/15) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ของกองแผนงาน..    (2017/08/11) ราคากลาง งานจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)..    (2017/08/11) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 9 เครื่อง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการ..    (2017/08/10) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/08/10) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/08/10) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..    (2017/08/10) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของกองคลัง..    (2017/08/09) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา (400,000) ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..สงวนลิขสิทธิ์  2016-2017  : ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง

 กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
phone 0-2562-0600-15 | e-mail  it@dof.in.th

achecker Level Triple-A conformance,
     W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0