DOF RSS Feed
24 เมษายน 2560 bookmark 


img-header2
    แวดวงกรมประมง


  เรื่องการใช้ระบบบันทึกชั่งจริงหน้าท่าและอนุมัติชั่งจริงหน้าท่า ระบบสรุปรายวันเรือแจ้งเข้า-ออก และระบ..new article

  calendar 22 เม.ย. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 29 อ่าน : 1 วัน more

ดูผ่าน QR Code

เรื่องการใช้ระบบบันทึกชั่งจริงหน้าท่าและอนุมัติชั่งจริงหน้าท่า ระบบสรุปรายวันเรือแจ้งเข้า-ออก และระบ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

   เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบนำเข้า สินค้าประมงที่ผิดกฎหมาย ผลการตรวจสอบสินค้า ถูกต้องตรงตามเอกสาร..new article

  calendar 21 เม.ย. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 21 อ่าน : 2 วัน more

ดูผ่าน QR Code

เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบนำเข้า สินค้าประมงที่ผิดกฎหมาย ผลการตรวจสอบสินค้า ถูกต้องตรงตามเอกสาร...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ประชุมเตรียมงาน " 9 ตามพ่อ ณ คลองวาฬ สานต่อปณิธานปลานวลจันทร์ทะเล" ผ่านระบบประชุมทางไกล ginconferenc..new article

  calendar 21 เม.ย. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 30 อ่าน : 2 วัน more

ดูผ่าน QR Code

ประชุมเตรียมงาน " 9 ตามพ่อ ณ คลองวาฬ สานต่อปณิธานปลานวลจันทร์ทะเล" ผ่านระบบประชุมทางไกล ginconferenc...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  รายงานผลการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมเกษตร แบบแปลงใหญ่ ด้านประมง ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง ..

  calendar 20 เม.ย. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 52 อ่าน : 3 วัน more

ดูผ่าน QR Code

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมเกษตร แบบแปลงใหญ่ ด้านประมง ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2560 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการค..new article

  calendar 20 เม.ย. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 28 อ่าน : 3 วัน more

ดูผ่าน QR Code

ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2560 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการค...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ติดตามความก้าวหน้าเกษตรแปลงใหญ่ในการขับเคลื่อน "เกษตรกรประมงไทย ก้าวไกลสู่ประเทศไทย 4.0" การเลี้ยงปล..

  calendar 20 เม.ย. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 60 อ่าน : 3 วัน more

ดูผ่าน QR Code

ติดตามความก้าวหน้าเกษตรแปลงใหญ่ในการขับเคลื่อน "เกษตรกรประมงไทย ก้าวไกลสู่ประเทศไทย 4.0" การเลี้ยงปล...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  เข้ารับมอบเงินสนับสนุนการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน ๒๐ ล้านบาท จากมูลนิธิสำนัก..new article

  calendar 20 เม.ย. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 37 อ่าน : 3 วัน more

ดูผ่าน QR Code

เข้ารับมอบเงินสนับสนุนการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน ๒๐ ล้านบาท จากมูลนิธิสำนัก...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ประมงเจ๋ง ผุดโครงการ “ ธนาคารปลาหลด” เร่งเพาะขยายพันธุ์ หลังพบน้อยในธรรมชาติ แต่ตลาดกลับต้องการแถมบา..

  calendar 19 เม.ย. 2560 # ข่าวประชาสัมพันธ์
 80 อ่าน : 4 วัน more

ดูผ่าน QR Code

ประมงเจ๋ง ผุดโครงการ “ ธนาคารปลาหลด” เร่งเพาะขยายพันธุ์ หลังพบน้อยในธรรมชาติ แต่ตลาดกลับต้องการแถมบา...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFCF) ครั้งที่ 9 และการประชุม ..

  calendar 19 เม.ย. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 54 อ่าน : 4 วัน more

ดูผ่าน QR Code

การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFCF) ครั้งที่ 9 และการประชุม ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..


img

img

img

img

img

img

img

img

img
รอบด้านกรมประมง

img
9 สถานการณ์กับกรมประมง

img
ประกาศกรมประมง

   (2017/04/21) ประกวดราคาจ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2017/04/21) เอกสารประกวดราคาจ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2017/04/21) ราคากลาง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 11,657 ลิตร ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2017/04/21) ราคากลาง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 11,657 ลิตร ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2017/04/20) สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อตรวจประเมินและวิเคราะห์สารตกค้างเพื่อการรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐาน จี เอ พี ..    (2017/04/20) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ พิมพ์เอกสารควบคุมและจัดทำแฟ้มเอกสาร เพื่อใช้ในการควบคุมตรวจสอบสินค้าประมงที่นำเข้า โดยวิ..    (2017/04/20) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ พิมพ์เอกสารควบคุมและจัดทำแฟ้มเอกสาร เพื่อใช้ในการควบคุมตรวจสอบสินค้าประมงที่นำเข้า โดยวิ..    (2017/04/20) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจั..    (2017/04/20) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจั..    (2017/04/19) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..
   (2017/04/19) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สัมภาษณ์)เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 กองประมงต่างปร..    (2017/04/03) ยกเลิกการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างรายการถังน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์..    (2017/03/29) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถา..    (2017/03/29) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กองประมงต่างประเทศ..    (2017/03/29) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กปต...    (2017/03/27) บัญชีรายชื่อฯ สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ตำแหน่งนักวิชาการประมง..    (2017/03/20) ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/03/15) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา ช่างไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ธุรกราร ..    (2017/03/10) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/02/24) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ..
   (2017/04/21) ประกวดราคาจ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2017/04/21) เอกสารประกวดราคาจ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2017/04/21) ราคากลาง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 11,657 ลิตร ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2017/04/20) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ พิมพ์เอกสารควบคุมและจัดทำแฟ้มเอกสาร เพื่อใช้ในการควบคุมตรวจสอบสินค้าประมงที่นำเข้า โดยวิ..    (2017/04/20) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจั..    (2017/04/19) ราคากลาง ตกลงราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/04/12) ประกวดราคาจ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 100 ฟุต จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2017/04/12) เอกสารประกวดราคาจ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 100 ฟุต จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2017/04/12) รายละเอียดจ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 100 ฟุต จำนวน 2 ลำ..    (2017/04/12) ราคากลาง จ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 100 ฟุต ของกองตรวจการประมง..
   (2017/04/20) สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อตรวจประเมินและวิเคราะห์สารตกค้างเพื่อการรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐาน จี เอ พี ..    (2017/04/19) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/04/07) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างถนน คสล กว้าง 3.50 เมตร ยาว 375.00 ม. พร้อมไหล่ทางและลานคอนกรีต ขุดลอกร..    (2017/04/04) ผลการสอบราคาจ้างทำเสื้อแขนยาวติดเครื่องหมายประมงอาสา จำนวน 2,590 ตัว..    (2017/03/31) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาจ้างทำเสื้อแขนยาวติดเครื่องหมายประมงอาสา (JACKET)..    (2017/03/31) สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ..    (2017/03/29) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/03/29) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ..    (2017/03/27) สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อตรวจประเมินและวิเคราะห์สารตกค้างเพื่อการรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐาน จี เอ พี ..    (2017/03/28) สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (FIP) คลองด่าน จ.สมุทรปราการ ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการท..
   (2017/04/21) ราคากลาง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 11,657 ลิตร ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2017/04/20) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ พิมพ์เอกสารควบคุมและจัดทำแฟ้มเอกสาร เพื่อใช้ในการควบคุมตรวจสอบสินค้าประมงที่นำเข้า โดยวิ..    (2017/04/20) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจั..    (2017/04/19) ราคากลาง ตกลงราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/04/12) ราคากลาง จ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 100 ฟุต ของกองตรวจการประมง..    (2017/04/11) ราคากลาง เช่าบริการรับส่งข้อมูลติดตามเรือตรวจการประมงด้วยอุปกรณ์ VMS ผ่านดาวเทียม lridium+GPRS จำนวน 41 ชุด ของกองตรวจกา..    (2017/04/11) ราคากลาง จ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จังหวัดนราธิวาส ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/04/07) ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ศูน..    (2017/04/05) ราคากลาง จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ป้องกันการปลอมแปลงใบรับรองสุขอนามัยสินค้าสัตว์น้ำ ของกลุ่มรับรองคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/04/05) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 11 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..สงวนลิขสิทธิ์  2016-2017  : ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง

 กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
phone 0-2562-0600-15 | e-mail  it@dof.in.th

achecker Level Triple-A conformance,
     W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0