DOF RSS Feed
24 พฤษภาคม 2560 bookmark 


img-header2
    แวดวงกรมประมง


  กรมประมงลงพื้นที่เพื่อทดลองใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับที่จับจากเรือประมงไทย (Thai Flagged Catch Certicate..new article

  calendar 23 พ.ค. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 31 อ่าน : 18 ชั่วโมง more

ดูผ่าน QR Code

กรมประมงลงพื้นที่เพื่อทดลองใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับที่จับจากเรือประมงไทย (Thai Flagged Catch Certicate...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “INVESTIGATIVE MIND” สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมแจ้งเข้าออกเร..new article

  calendar 23 พ.ค. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 41 อ่าน : 20 ชั่วโมง more

ดูผ่าน QR Code

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “INVESTIGATIVE MIND” สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมแจ้งเข้าออกเร...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการ..new article

  calendar 22 พ.ค. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 29 อ่าน : 1 วัน more

ดูผ่าน QR Code

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสำหรับสัตว์น้ำที่จับจากเรือประมงไทย (Thai Fla..new article

  calendar 22 พ.ค. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 50 อ่าน : 1 วัน more

ดูผ่าน QR Code

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสำหรับสัตว์น้ำที่จับจากเรือประมงไทย (Thai Fla...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ตรวจเยี่ยมรับทราบปัญหาและอุปสรรค ชุดตรวจเรือ 3 ฝ่าย อัตลักษณ์ แนวทางที่จะปฎิบัติในห้วงต่อไป พร้อมทั้..

  calendar 22 พ.ค. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 51 อ่าน : 1 วัน more

ดูผ่าน QR Code

ตรวจเยี่ยมรับทราบปัญหาและอุปสรรค ชุดตรวจเรือ 3 ฝ่าย อัตลักษณ์ แนวทางที่จะปฎิบัติในห้วงต่อไป พร้อมทั้...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทองได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางคณะศึกษาดูงานให้คว..

  calendar 19 พ.ค. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 60 อ่าน : 4 วัน more

ดูผ่าน QR Code

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทองได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางคณะศึกษาดูงานให้คว...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ลงพื้นที่ตรวจติดตาม และรับฟังผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาพื้นที่บึงบอระเพ็ด ที่เกี่ยวข้องกับกรมประม..new article

  calendar 19 พ.ค. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 41 อ่าน : 4 วัน more

ดูผ่าน QR Code

ลงพื้นที่ตรวจติดตาม และรับฟังผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาพื้นที่บึงบอระเพ็ด ที่เกี่ยวข้องกับกรมประม...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าเป็นปลากะพงขาวแช่เย็นนำเข้า..

  calendar 19 พ.ค. 2560 # ข่าวประชาสัมพันธ์
 52 อ่าน : 4 วัน more

ดูผ่าน QR Code

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าเป็นปลากะพงขาวแช่เย็นนำเข้า...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ประชุมทางไกล เรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)และบริการเกษตรเพื่อเตรียมคว..new article

  calendar 19 พ.ค. 2560 # ข่าวประชาสัมพันธ์
 43 อ่าน : 4 วัน more

ดูผ่าน QR Code

ประชุมทางไกล เรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)และบริการเกษตรเพื่อเตรียมคว...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..


img

img

img

img

img

img

img

img

img
รอบด้านกรมประมง

img
9 สถานการณ์กับกรมประมง

img
ประกาศกรมประมง

   (2017/05/23) ประกวดราคาซื้อพัสดุโครงการพัฒนาระบบควบคุมการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2017/05/23) เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุโครงการพัฒนาระบบควบคุมการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2017/05/23) ราคากลาง พิมพ์เอกสารคำแนะนำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ..    (2017/05/23) ราคากลาง พิมพ์เอกสารคำแนะนำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ..    (2017/05/22) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของจังหวัดสิงห์บุรี..    (2017/05/19) ราคากลาง จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ภาคภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเสนอข้อมูลการแก้ไข การทำประมงผิดกฎหมาย IUU ของกองบริหา..    (2017/05/19) ราคากลาง จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ภาคภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเสนอข้อมูลการแก้ไข การทำประมงผิดกฎหมาย IUU ของกองบริหา..    (2017/05/19) ราคากลาง ซื้อวัสดุการเกษตร คือ อาหารปลา จำนวน 4 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)..    (2017/05/19) ราคากลาง ซื้อวัสดุการเกษตร คือ อาหารปลา จำนวน 4 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)..    (2017/05/18) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของจังหวัดสิงห์บุรี..
   (2017/05/01) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิรับ..    (2017/04/26) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2017/04/19) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สัมภาษณ์)เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 กองประมงต่างปร..    (2017/04/03) ยกเลิกการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างรายการถังน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์..    (2017/03/29) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถา..    (2017/03/29) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กองประมงต่างประเทศ..    (2017/03/29) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กปต...    (2017/03/27) บัญชีรายชื่อฯ สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ตำแหน่งนักวิชาการประมง..    (2017/03/20) ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/03/15) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา ช่างไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ธุรกราร ..
   (2017/05/23) ประกวดราคาซื้อพัสดุโครงการพัฒนาระบบควบคุมการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2017/05/23) เอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุโครงการพัฒนาระบบควบคุมการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2017/05/23) ราคากลาง พิมพ์เอกสารคำแนะนำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ..    (2017/05/22) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของจังหวัดสิงห์บุรี..    (2017/05/19) ราคากลาง จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ภาคภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเสนอข้อมูลการแก้ไข การทำประมงผิดกฎหมาย IUU ของกองบริหา..    (2017/05/19) ราคากลาง ซื้อวัสดุการเกษตร คือ อาหารปลา จำนวน 4 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)..    (2017/05/18) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของจังหวัดสิงห์บุรี..    (2017/05/18) ราคากลาง โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ โดยเป็น "ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร กิจกรรมย่อย ส่งเสริมก..    (2017/05/17) ประกวดราคาจ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 100 ฟุต จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2017/05/17) เอกสารประกวดราคาจ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 100 ฟุต จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..
   (2017/05/15) สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดสถานที่งานเทศกาลกินสัตว์น้ำปลอดภัย ของจังหวัดนครปฐม..    (2017/05/03) สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง)..    (2017/05/03) สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง)..    (2017/04/20) สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อตรวจประเมินและวิเคราะห์สารตกค้างเพื่อการรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐาน จี เอ พี ..    (2017/04/19) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/04/07) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างถนน คสล กว้าง 3.50 เมตร ยาว 375.00 ม. พร้อมไหล่ทางและลานคอนกรีต ขุดลอกร..    (2017/04/04) ผลการสอบราคาจ้างทำเสื้อแขนยาวติดเครื่องหมายประมงอาสา จำนวน 2,590 ตัว..    (2017/03/31) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาจ้างทำเสื้อแขนยาวติดเครื่องหมายประมงอาสา (JACKET)..    (2017/03/31) สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ..    (2017/03/29) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..
   (2017/05/23) ราคากลาง พิมพ์เอกสารคำแนะนำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ..    (2017/05/19) ราคากลาง จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ภาคภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเสนอข้อมูลการแก้ไข การทำประมงผิดกฎหมาย IUU ของกองบริหา..    (2017/05/19) ราคากลาง ซื้อวัสดุการเกษตร คือ อาหารปลา จำนวน 4 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)..    (2017/05/18) ราคากลาง โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ โดยเป็น "ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร กิจกรรมย่อย ส่งเสริมก..    (2017/05/11) ราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 69 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/05/08) ราคากลาง วัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น..    (2017/05/02) ราคากลาง โครงการพัฒนาระบบควบคุมการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/05/02) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 6 รายการ ของสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร..    (2017/05/01) ราคากลาง จัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อริโก้ รุ่น SP C830 DN หมายเลขครุภัณฑ์ 01-031-07224-00 และ 01-031-073..    (2017/04/28) ราคากลาง การจัดจ้างจัดหาและวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าประมง โดยวิธีตกลงราคา ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..สงวนลิขสิทธิ์  2016-2017  : ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง

 กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
phone 0-2562-0600-15 | e-mail  it@dof.in.th

achecker Level Triple-A conformance,
     W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0