DOF RSS Feed
21 มกราคม 2561 bookmark 

img-header2
    แวดวงกรมประมง


  ระบบการจองคิวของกรมเจ้าท่า..  new article

#ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน 

ดูผ่าน QR Code

ระบบการจองคิวของกรมเจ้าท่า...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ประชาสัมพันธ์ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..  

#ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน 

ดูผ่าน QR Code

ประชาสัมพันธ์ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ขอเชิญสมัครและเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯชุดที่ 38 จำนวน 6 คน และ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ จำนวน ..  

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน QR Code

ขอเชิญสมัครและเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯชุดที่ 38 จำนวน 6 คน และ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ จำนวน ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  งาน วันกุ้งจันท์ตะวันออก 61 ครั้งที่ 22 ภายใต้แนวคิด รู้กุ้ง รู้เลี้ยง รู้โรค ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จัง..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน QR Code

งาน วันกุ้งจันท์ตะวันออก 61 ครั้งที่ 22 ภายใต้แนวคิด รู้กุ้ง รู้เลี้ยง รู้โรค ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จัง...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  กรมประมงบูรณาการร่วมกรมเจ้าท่าและศปมผ. บริการเบ็ดเสร็จที่เดียวจบ! ในการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน QR Code

กรมประมงบูรณาการร่วมกรมเจ้าท่าและศปมผ. บริการเบ็ดเสร็จที่เดียวจบ! ในการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ก. เกษตร ประกาศวันเกษตรแห่งชาติปี 61 กรมประมง งัดนวัตกรรมด้านเกษตรจัดแสดง..

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน QR Code

ก. เกษตร ประกาศวันเกษตรแห่งชาติปี 61 กรมประมง งัดนวัตกรรมด้านเกษตรจัดแสดง...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ร่วมจัดประชุมชี้แจง รับฟังปัญหาพร้อมให้คำแนะนำ การแก้ไขปัญหาการทำการประมงให้ถูกต้องตามข้อกำหนด กฏหมา..new article

ร่วมจัดประชุมชี้แจง รับฟังปัญหาพร้อมให้คำแนะนำ การแก้ไขปัญหาการทำการประมงให้ถูกต้องตามข้อกำหนด กฏหมา  คลิกอ่านต่อ..

ร่วมจัดประชุมชี้แจง รับฟังปัญหาพร้อมให้คำแนะนำ การแก้ไขปัญหาการทำการประมงให้ถูกต้องตามข้อกำหนด กฏหมา..


   วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น โดยนายวิเชียร วรสายัณห์ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายเสกสรรค์ สุวรรณโค ปลัดอำเภ..คลิกอ่านต่อ

#ข่าวภูมิภาค อ่าน 

ดูผ่าน QR Code

ร่วมจัดประชุมชี้แจง รับฟังปัญหาพร้อมให้คำแนะนำ การแก้ไขปัญหาการทำการประมงให้ถูกต้องตามข้อกำหนด กฏหมา...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  จัดการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน ตามโครงการประมงโรงเรียน หลักสูตร" การเพาะเลี้ยงปลาสว..new article

จัดการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน ตามโครงการประมงโรงเรียน หลักสูตร

จัดการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน ตามโครงการประมงโรงเรียน หลักสูตร" การเพาะเลี้ยงปลาสว..


   เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561..คลิกอ่านต่อ

#ข่าวภูมิภาค อ่าน 

ดูผ่าน QR Code

จัดการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน ตามโครงการประมงโรงเรียน หลักสูตร" การเพาะเลี้ยงปลาสว...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  จัดนิทรรศการในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดทุ่งนารี หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งนารี..new article

จัดนิทรรศการในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดทุ่งนารี หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งนารี  คลิกอ่านต่อ..

จัดนิทรรศการในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดทุ่งนารี หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งนารี..


   เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 นางสุวิมล สี่หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมจัดนิ..คลิกอ่านต่อ

#ข่าวภูมิภาค อ่าน 

ดูผ่าน QR Code

จัดนิทรรศการในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดทุ่งนารี หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งนารี...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..


img

img

img

img

img

img
รอบด้านกรมประมง

 เปิดให้บริการเเล้ว : 252 หน่วยงาน

img
9 สถานการณ์กับกรมประมง

Multimedia alert3

img
ประกาศกรมประมง

   (2018/01/18) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2018/01/19) ประกาศกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เ..    (2018/01/19) ประกาศกรมประมง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561..    (2018/01/19) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2018/01/18) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..    (2018/01/18) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2018/01/16) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ หมายเลขทะเบียน ฮก-3141 ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2018/01/16) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ หมายเลขทะเบียน ชว-4752 ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2018/01/17) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2018/01/17) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..
   (2018/01/19) ประกาศกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เ..    (2018/01/19) ประกาศกรมประมง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561..    (2018/01/19) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2018/01/18) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..    (2018/01/18) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2018/01/15) เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา..    (2018/01/16) เผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะล จำนวน 3 ลำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561..    (2018/01/15) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2018/01/15) ประกาศกรมประมง กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ม...    (2018/01/11) ประกาศขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด..
   (2018/01/18) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2018/01/18) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..    (2018/01/18) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2018/01/16) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ หมายเลขทะเบียน ฮก-3141 ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2018/01/16) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ หมายเลขทะเบียน ชว-4752 ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2018/01/17) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2018/01/17) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2018/01/17) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติคคอนกรีตหนา 5 เซนติเมตร พื้นที่ประมาณ 3,200 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ จำน..    (2018/01/17) เอกสารประกวดราคา การซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี..    (2018/01/17) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..
   (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจการประมง..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกอง..    (2017/09/14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการแจ้งเข้าออกของเรือประมงฉบับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือปร..    (2017/09/13) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/11) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/06) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช..    (2017/09/05) ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และระบบเพื่อดำเนินงานโปรแกรมประยุกต์หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (E-APD..    (2017/09/05) ยกเลิกประกาศ สอบราคาการจ้างงานปรับปรุงบ้านพักคนงาน จำนวน 1 หลัง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/09/04) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 สงขลา..    (2017/08/28) ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจื..
   (2018/01/18) ราคากลาง เครื่องย่อยตัวอย่างแบบ Micowave Accelerated Reaction System จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป แบบวิธี..    (2018/01/18) ราคากลาง จ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน 3 เขต รวม 5 แห่ง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเ..    (2018/01/17) ราคากลาง ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติคคอนกรีต หนา 4 เซนติเมตร พื้นที่ประมาณ 3,200 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ ตำบลแหลมผักเบี้..    (2018/01/17) ราคากลาง จัดจ้างตามโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต ของกองควบคุมการค้..    (2018/01/16) ราคากลาง ขัดซื้อลวดสลิง ขนาด 5/8 นิ้ว 6*25 ไส้เหล็ก (600 เมตร) จำนวน 2 ม้วน ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด..    (2018/01/16) ราคากลาง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2018/01/16) ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำพรรณไม้น้ำ ขนาด 72 ตรม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกอง..    (2018/01/16) ราคากลาง จ้างพิมพ์สติกเกอร์ เทปพิมพ์ลาย และจัดพิมพ์เอกสารควบคุมฯ เพื่อใช้ในการควบคุมตรวจสอบสินค้าประมงที่นำเข้า ของกองคว..    (2018/01/12) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องชั่งดิจิตอล) จำนวน 3 รายการ ของกลุ่มตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำและเรือขนถ่ายส..    (2018/01/10) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์ "คู่มือการส่งเสริมอาชีพ ตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่" ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระ..


 Department of Fisheries Ministry of Agriculture and Cooperatives | กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์

 แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินฯ สารสนเทศ 2559  แผนแม่บท ICT กรมประมง ปี 2560-61 ฉบับเต็ม  แผนแม่บท ICT กรมประมง ปี 2560-61 บทสรุปผู้บริหาร  แผนแม่บท ICT กรมประมง ปี 2555-59  ประกาศนโยบายด้านสารสนเทศกรมประมง  ประกาศกระทรวง ICT หน่วยงานที่ผ่านตามมาตรา 7  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสารสนเทศกรมประมง  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการใช้สังคมออนไลน์ (Social Media Policy)  หนังสือรับรองบริการฯ สรอ.2558  แจ้งเตือนภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์  เศรษฐกิจดิจิทัล  กฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์  มาตรการในการลดการแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสม บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับภาครัฐ  แนวทางการเขียนข้อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) รองรับ IPv6
สงวนลิขสิทธิ์  2016-2018 : ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง
กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
phone 0-2562-0600-15 | e-mail  it@dof.in.th

achecker Level Triple-A conformance,
     W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0