DOF RSS Feed
23 มิถุนายน 2560 bookmark 


img-header2
    แวดวงกรมประมง


  ติดตามงานโครงการแผนแม่บทประมงทะเลไทย..new article

  calendar 23 มิ.ย. 2560 # ข่าวกิจกรรม  9 อ่าน : 2 ชั่วโมง more

ดูผ่าน QR Code

ติดตามงานโครงการแผนแม่บทประมงทะเลไทย...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่บ้านหนองนางขวัญ ตำบลเมืองเพีย จังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่..new article

  calendar 22 มิ.ย. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 35 อ่าน : 1 วัน more

ดูผ่าน QR Code

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่บ้านหนองนางขวัญ ตำบลเมืองเพีย จังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดการหลังการจับสัตว์น้ำและ..

  calendar 21 มิ.ย. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 53 อ่าน : 2 วัน more

ดูผ่าน QR Code

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดการหลังการจับสัตว์น้ำและ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ค..new article

  calendar 21 มิ.ย. 2560 # ข่าวกิจกรรม  42 อ่าน : 2 วัน more

ดูผ่าน QR Code

The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ค...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  จัดแถลงข่าว “งานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 29” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ..

  calendar 21 มิ.ย. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 59 อ่าน : 2 วัน more

ดูผ่าน QR Code

จัดแถลงข่าว “งานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 29” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานของกรมประมงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบนโยบายบายและแนวทางการดำเนินง..new article

  calendar 20 มิ.ย. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 46 อ่าน : 3 วัน more

ดูผ่าน QR Code

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานของกรมประมงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบนโยบายบายและแนวทางการดำเนินง...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล..

  calendar 19 มิ.ย. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 79 อ่าน : 3 วัน more

ดูผ่าน QR Code

โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  โครงการฝึกอบรม ..

  calendar 17 มิ.ย. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 125 อ่าน : 5 วัน more

ดูผ่าน QR Code

โครงการฝึกอบรม ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  เชิญร่วมทำข่าวงานแถลงข่าว “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 29”..

  calendar 16 มิ.ย. 2560 # ข่าวประชาสัมพันธ์  187 อ่าน : 1 สัปดาห์ more

ดูผ่าน QR Code

เชิญร่วมทำข่าวงานแถลงข่าว “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 29”...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..


img

img

img

img

img

img

img

img

img
รอบด้านกรมประมง

img
9 สถานการณ์กับกรมประมง

img
ประกาศกรมประมง

   (2017/06/23) ราคากลาง การจ้างเหมาจัดตู้แสดงสัตว์น้ำในงาน "ประมงน้อมเกล้า" ครั้งที่ 29 ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ..    (2017/06/21) ประกวดราคาจ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 100 ฟุต จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2017/06/21) เอกสารประกวดราคาจ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 100 ฟุต จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2017/06/21) รายละเอียดจ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 100 ฟุต จำนวน 2 ลำ กรมประมง..    (2017/06/21) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/06/21) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/06/19) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนแผ่นกระเบื้องยางพื้นห้องทำงานกองแผนงาน (ฝั่งห้องน้ำหญิง) ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ ของกองแผนงาน..    (2017/06/19) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนแผ่นกระเบื้องยางพื้นห้องทำงานกองแผนงาน (ฝั่งห้องน้ำหญิง) ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ ของกองแผนงาน..    (2017/06/19) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุก่อสร้าง และวัสดุการเกษตร จำน..    (2017/06/19) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุก่อสร้าง และวัสดุการเกษตร จำน..
   (2017/05/01) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิรับ..    (2017/04/26) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2017/04/19) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สัมภาษณ์)เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 กองประมงต่างปร..    (2017/04/03) ยกเลิกการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างรายการถังน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์..    (2017/03/29) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถา..    (2017/03/29) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กองประมงต่างประเทศ..    (2017/03/29) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กปต...    (2017/03/27) บัญชีรายชื่อฯ สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ตำแหน่งนักวิชาการประมง..    (2017/03/20) ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/03/15) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา ช่างไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ธุรกราร ..
   (2017/06/21) ประกวดราคาจ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 100 ฟุต จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2017/06/21) เอกสารประกวดราคาจ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 100 ฟุต จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2017/06/21) รายละเอียดจ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 100 ฟุต จำนวน 2 ลำ กรมประมง..    (2017/06/21) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/06/19) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนแผ่นกระเบื้องยางพื้นห้องทำงานกองแผนงาน (ฝั่งห้องน้ำหญิง) ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ ของกองแผนงาน..    (2017/06/19) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุก่อสร้าง และวัสดุการเกษตร จำน..    (2017/06/16) ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และครุภัณฑ์ของระบบติดตามเรือประมง (VMS) ของกลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้ระบบติดตามเร..    (2017/06/15) ราคากลาง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 16,374 ลิตร ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2017/06/14) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ..    (2017/06/14) ราคากลาง โครงการวิจัย "การเพาะเลี้ยงและการจัดการทรัพยากรหอยลาย (Paphia undulata) เพื่อเพิ่มผลผลิตและศักยภาพในการส่ง..
   (2017/06/12) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 ชุดร..    (2017/06/12) เอกสารสอบราคาซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 ชุดรายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมรา..    (2017/05/24) สอบราคาซื้ออุปกรณ์เพาะฟัก จำนวน 50 ชุด ของจังหวัดอุบลราชธานี..    (2017/05/15) สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดสถานที่งานเทศกาลกินสัตว์น้ำปลอดภัย ของจังหวัดนครปฐม..    (2017/05/03) สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง)..    (2017/05/03) สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง)..    (2017/04/20) สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อตรวจประเมินและวิเคราะห์สารตกค้างเพื่อการรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐาน จี เอ พี ..    (2017/04/19) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/04/07) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างถนน คสล กว้าง 3.50 เมตร ยาว 375.00 ม. พร้อมไหล่ทางและลานคอนกรีต ขุดลอกร..    (2017/04/04) ผลการสอบราคาจ้างทำเสื้อแขนยาวติดเครื่องหมายประมงอาสา จำนวน 2,590 ตัว..
   (2017/06/23) ราคากลาง การจ้างเหมาจัดตู้แสดงสัตว์น้ำในงาน "ประมงน้อมเกล้า" ครั้งที่ 29 ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ..    (2017/06/21) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/06/19) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนแผ่นกระเบื้องยางพื้นห้องทำงานกองแผนงาน (ฝั่งห้องน้ำหญิง) ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ ของกองแผนงาน..    (2017/06/19) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุก่อสร้าง และวัสดุการเกษตร จำน..    (2017/06/16) ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และครุภัณฑ์ของระบบติดตามเรือประมง (VMS) ของกลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้ระบบติดตามเร..    (2017/06/15) ราคากลาง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 16,374 ลิตร ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2017/06/14) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ..    (2017/06/14) ราคากลาง โครงการวิจัย "การเพาะเลี้ยงและการจัดการทรัพยากรหอยลาย (Paphia undulata) เพื่อเพิ่มผลผลิตและศักยภาพในการส่ง..    (2017/06/13) ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์ จำนวน 23 รายการ ของกองประมงต่างประเทศ..    (2017/06/13) ราคากลาง จัดจ้างบำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (FSW) ระยะท..สงวนลิขสิทธิ์  2016-2017  : ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง

 กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
phone 0-2562-0600-15 | e-mail  it@dof.in.th

achecker Level Triple-A conformance,
     W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0