เรียน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านการสารสนเทศขององค์กร” กำลังปิดใน 30 วินาที

เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาฯ เป็นจำนวนมาก บัดนี้หน่วยงานได้ส่งรายชื่อมาเต็มตามจำนวนแล้ว ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และถ้าหากมีการขยายโครงการดังกล่าวออกไปในภายภาคหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
          ในการนี้ ศทส.จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา และแจ้งกำหนดการสัมมนา รายละเอียดดังเอกสารแนบพร้อมนี้

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                             ขอขอบพระคุณ
                                                                ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เอกสารแนบ
1. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
2. หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์      
3. กำหนดการสัมมนาฯ
DOF RSS Feed
28 กรกฎาคม 2560 bookmark 


img-header2
    แวดวงกรมประมง


  นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เ..new article

  calendar 27 ก.ค. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 3 อ่าน : 5 ชั่วโมง more

ดูผ่าน QR Code

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ“ปัญหาปัจจุบันของอุตสาหกรรมกา..new article

  calendar 27 ก.ค. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 14 อ่าน : 11 ชั่วโมง more

ดูผ่าน QR Code

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ“ปัญหาปัจจุบันของอุตสาหกรรมกา...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

   นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมประมง เข้าถวายพานทองดอกไม้ และ..new article

  calendar 27 ก.ค. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 9 อ่าน : 15 ชั่วโมง more

ดูผ่าน QR Code

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมประมง เข้าถวายพานทองดอกไม้ และ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมคณะผู้บริหารกรมประมง เข้าร่วมบันทึกแถบวีดิทัศน์การอ่านบทอาเศีย..new article

  calendar 26 ก.ค. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 20 อ่าน : 1 วัน more

ดูผ่าน QR Code

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมคณะผู้บริหารกรมประมง เข้าร่วมบันทึกแถบวีดิทัศน์การอ่านบทอาเศีย...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ประชาสัมพันธ์เรื่องระเบียบกรมประมง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองปริมาณการนำเข้าข้าวสาลี ที่จำเป็นต้องใช้..new article

  calendar 26 ก.ค. 2560 # ข่าวประชาสัมพันธ์
 26 อ่าน : 1 วัน more

ดูผ่าน QR Code

ประชาสัมพันธ์เรื่องระเบียบกรมประมง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองปริมาณการนำเข้าข้าวสาลี ที่จำเป็นต้องใช้...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล รักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและบริการกสิก..new article

  calendar 26 ก.ค. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 29 อ่าน : 1 วัน more

ดูผ่าน QR Code

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล รักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและบริการกสิก...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  กรมประมง จับมือ กองทัพเรือ สร้างบ้านปลาด้วยปะการังเทียม เทิดพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริ..new article

  calendar 26 ก.ค. 2560 # ข่าวกิจกรรม
 29 อ่าน : 1 วัน more

ดูผ่าน QR Code

กรมประมง จับมือ กองทัพเรือ สร้างบ้านปลาด้วยปะการังเทียม เทิดพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน (Version 10) ด้วยครับ อยากใ..

  calendar 26 ก.ค. 2560 # ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน (Version 10) ด้วยครับ อยากใ  คลิกอ่านต่อ..

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน (Version 10) ด้วยครับ อยากใ..


    ..คลิกอ่านต่อ

 51 อ่าน : 1 วัน more

ดูผ่าน QR Code

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน (Version 10) ด้วยครับ อยากใ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ประกาศ : แจ้งปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบริหารจัดการการใช้งา..new article

  calendar 25 ก.ค. 2560 # ข่าวประชาสัมพันธ์
 42 อ่าน : 2 วัน more

ดูผ่าน QR Code

ประกาศ : แจ้งปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบริหารจัดการการใช้งา...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..


img

img

img

img

img

img

img

img

img
รอบด้านกรมประมง

img
9 สถานการณ์กับกรมประมง

img
ประกาศกรมประมง

   (2017/07/27) ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/07/27) ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/07/27) ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/07/27) ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/07/26) ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ศูน..    (2017/07/26) ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ศูน..    (2017/07/26) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์หนังสือและเอกสารแผ่นพับ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น..    (2017/07/26) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์หนังสือและเอกสารแผ่นพับ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น..    (2017/07/26) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/07/25) สอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน 2 ห้อง และงานปรับปรุงป้ายชื่อกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ..
   (2017/07/26) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/07/24) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม -..    (2017/07/14) จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/07/13) ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด (กพอ.)..    (2017/07/07) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี..    (2017/05/01) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิรับ..    (2017/04/26) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2017/04/19) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สัมภาษณ์)เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 กองประมงต่างปร..    (2017/04/03) ยกเลิกการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างรายการถังน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์..    (2017/03/29) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถา..
   (2017/07/27) ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/07/27) ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/07/26) ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ศูน..    (2017/07/26) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์หนังสือและเอกสารแผ่นพับ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น..    (2017/07/25) ราคากลาง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน 2 ห้อง และปรับปรุงป้ายชื่อกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ของกองวิจัย..    (2017/07/25) ราคากลาง จ้างตรวจประเมินสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง โดยวิธีตกลงราคา ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/07/25) ราคากลาง ซื้อวัสดุการเกษตร คือ อาหารปลา จำนวน 8 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)..    (2017/07/25) ราคากลาง จ้างพิมพ์แผ่นพับ "โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่" และจัดจ้างพิมพ์หนังสือ "สถิติการค้าสินค้าประ..    (2017/07/24) ราคากลาง การจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบแปลนและอ่านแบบ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2017/07/20) ราคากลาง จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำประมง..
   (2017/07/25) สอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน 2 ห้อง และงานปรับปรุงป้ายชื่อกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ..    (2017/07/12) สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 16 รายการ ของจังหวัดพิษณุโลก..    (2017/07/07) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมเรือประมง 2 จำนวน 1 ลำ โดยวิธีสอบราคา..    (2017/07/05) สอบราคาซื้อโครงการเสริมสร้างความโดดเด่นของผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากภาคการเกษตรและประมงประจำปี 2560 ของสำนักงานประมงจังหวัดเล..    (2017/06/26) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 ชุดรายการ ของศูนย์วิจัยและพั..    (2017/06/12) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 ชุดร..    (2017/06/12) เอกสารสอบราคาซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 ชุดรายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมรา..    (2017/05/24) สอบราคาซื้ออุปกรณ์เพาะฟัก จำนวน 50 ชุด ของจังหวัดอุบลราชธานี..    (2017/05/15) สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดสถานที่งานเทศกาลกินสัตว์น้ำปลอดภัย ของจังหวัดนครปฐม..    (2017/05/03) สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง)..
   (2017/07/27) ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/07/27) ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/07/26) ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ศูน..    (2017/07/26) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์หนังสือและเอกสารแผ่นพับ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น..    (2017/07/25) ราคากลาง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน 2 ห้อง และปรับปรุงป้ายชื่อกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ของกองวิจัย..    (2017/07/25) ราคากลาง จ้างตรวจประเมินสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง โดยวิธีตกลงราคา ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/07/25) ราคากลาง ซื้อวัสดุการเกษตร คือ อาหารปลา จำนวน 8 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)..    (2017/07/25) ราคากลาง จ้างพิมพ์แผ่นพับ "โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่" และจัดจ้างพิมพ์หนังสือ "สถิติการค้าสินค้าประ..    (2017/07/24) ราคากลาง การจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบแปลนและอ่านแบบ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2017/07/24) ราคากลาง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 32 รายการ/หน่วยงาน ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..สงวนลิขสิทธิ์  2016-2017  : ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง

 กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
phone 0-2562-0600-15 | e-mail  it@dof.in.th

achecker Level Triple-A conformance,
     W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0