การพัฒนาระบบบริหารองค์กร

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

การพัฒนาระบบบริหารองค์กร 

สไลด์โชว์

 เผยเเพร่: 2021-05-13  |   ข่าววันที่: 2021-05-13 |  อ่าน: 192 ครั้ง
 

 

 

 

 

 

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • คู่มือสำหรับประชาชน (กรมประมง).. (1,923)  ตัวชี้วัดผู้บริหาร : ระดับความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2/2563.. (1,670) ภารกิจ.. (1,620) ประกาศกรมประมง เรื่องแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) .. (1,610) ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง.. (1,593) กพร.จัดสัมมนา หลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการประเมินระบบบริหารของกรมประมง โดยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)”.. (1,432) ประกาศกรมประมง เรื่องการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร.. (1,420) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน.. (1,283) การมอบนโยบายของอธิบดีกรมประมง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์.. (1,203) กระบวนงานของกรมประมง.. (1,098) บันทึกสรุปการหารือการให้คำปรึกษาและข้อคิดเห็นในการพัฒนาการบริหารงานกรมประมง.. (1,097) กพร. กพช. กนป. กพจ. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปรับตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี 2563 ผ่านระบบ ZOOM เมื่อวันที่ 18 มิถ.. (1,045) ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร.. (1,038) ผู้บริหารกรมประมงไขข้อข้องใจ (Q&A).. (1,024) ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.. (950) ตัวชี้วัดกรมประมง .. (947) รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 .. (747) รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก.. (746) คู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ.. (730) ตัวชี้วัดผู้บริหาร (PM).. (714)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900