ข่าวผลิต กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมง...เปิดตัว “ปม.2 หัวเชื้อจุลินทรีย์ สูตรใหม่” ใช้เพิ่มประสิทธิภาพ “การเ... (797)   กรมประมง...ปรับแผนการตรวจเรือประมงเข้า-ออก ของ PIPOป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-... (744)  กรมประมง...ออกประกาศ ! “ขยายเวลา” การหมดอายุหนังสืออนุญาต 16 เรื่อง จนถึง 30 กั... (513)  กรมประมง...ออกประกาศ ! “ขยายเวลา” การหมดอายุหนังสืออนุญาต 16 เรื่อง จนถึง 30พฤศ... (486)  กรมประมง จัดทำหนังสือชุด   (485)  ประชาสัมพันธ์...กรมประมง...แจ้งเตือน "เกษตรกร" เฝ้าระวังโรคระบาดปลาจากสภาพอากาศ ... (484)  กรมประมง จับมือ กรมเจ้าท่า บูรณาการในการปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลา อำนว... (454)  กรมประมง...เร่งเพาะพันธุ์ปลา ‘ตะพัดเขียว’ สัตว์น้ำหายากคืนถิ่น ดีเดย์..จัดกิจกรร... (452)  “กรมประมง” เตือน “เกษตรกร” เฝ้าระวังโรคระบาดปลาจากสภาพอากาศ ในช่วงฤดูหนาว  (440)  กรมประมง...ส่งหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 77 จังหวัดทั่วประเทศฟอร์มทีมบ... (393)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

     กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900