ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงข้อมูลและพิจารณารูปแบบการนำเสนอข้อมูลภายใต้เว็บไซต์ของกรมประมง


[2021-07-09] ประมงไทยใต้ร่มพระบารมี เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตอน...ฟื้นฟูทรัพย.. [2020-04-16] ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมติดตามความก้.. [2020-04-16] นางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะ.. [2020-04-16] นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมกับคณะผู้ตรวจราช.. [2020-04-16] สินค้าสัตว์น้ำจากเกษตรกรไทยส่งตรงถึงมือผู้บริโภค.. [2020-04-16] นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณ.. [2020-04-16] อธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยแ.. [2020-04-16] กรมประมง ขอความร่วมมือประชาชนร่วมรณรงค์รักษาชีวิตฉลามวาฬ ด้วยการ “หยุด.. [2020-04-15] อธิบดีกรมประมงประชุมร่วมกับคณะผู้ตรวจราชการกรมประมง ในการประชุมคณะผู้ต.. [2020-04-15] กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ รักและห่วงใย สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่..

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงข้อมูลและพิจารณารูปแบบการนำเสนอข้อมูลภายใต้เว็บไซต์ของกรมประมง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวผู้บริหารกรมประมง


วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงข้อมูลและพิจารณารูปแบบการนำเสนอข้อมูลภายใต้เว็บไซต์ของกรมประมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนสามารถนำข้อมูลไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป โดยแนวทางการพัฒนารูปแบบเว็บไซต์กรมประมง จะสร้างรูปแบบที่ทันสมัยและสามารถเรียกใช้ข้อมูลง่าย เป็นหมวดหมู่ และครอบคลุมข้อมูลในด้านต่างๆเกี่ยวกับภาคการประมง