นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมกับคณะผู้ตรวจราชการกรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการดำเนินงานปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำชุมชนภายใต้โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน

นายบุญส่ง ศรีเจริญธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้.. [2020-04-17 ] ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมติดตามความก้.. [2020-04-16 ] นางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะ.. [2020-04-16 ] นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมกับคณะผู้ตรวจราช.. [2020-04-16 ] สินค้าสัตว์น้ำจากเกษตรกรไทยส่งตรงถึงมือผู้บริโภค.. [2020-04-16 ] นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณ.. [2020-04-16 ] อธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยแ.. [2020-04-16 ] กรมประมง ขอความร่วมมือประชาชนร่วมรณรงค์รักษาชีวิตฉลามวาฬ ด้วยการ “หยุด.. [2020-04-16 ] อธิบดีกรมประมงประชุมร่วมกับคณะผู้ตรวจราชการกรมประมง ในการประชุมคณะผู้ต.. [2020-04-15 ] กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ รักและห่วงใย สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่.. [2020-04-15 ]
อ่านทั้งหมด 

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมกับคณะผู้ตรวจราชการกรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการดำเนินงานปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำชุมชนภายใต้โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน 

 เผยเเพร่: 2020-04-15  |  อ่าน: 785 ครั้ง

 

วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น.
นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมกับคณะผู้ตรวจราชการกรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมVideo Conference กับประมงจังหวัด 19 จังหวัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามในแหล่งนำ้ชุมชนภายใต้โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งนำ้ชุมชน ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 กรมประมง