นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมกับคณะผู้ตรวจราชการกรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการดำเนินงานปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำชุมชนภายใต้โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน


[2021-07-09] ประมงไทยใต้ร่มพระบารมี เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตอน...ฟื้นฟูทรัพย.. [2020-04-16] ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมติดตามความก้.. [2020-04-16] นางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะ.. [2020-04-16] นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมกับคณะผู้ตรวจราช.. [2020-04-16] สินค้าสัตว์น้ำจากเกษตรกรไทยส่งตรงถึงมือผู้บริโภค.. [2020-04-16] นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณ.. [2020-04-16] อธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยแ.. [2020-04-16] กรมประมง ขอความร่วมมือประชาชนร่วมรณรงค์รักษาชีวิตฉลามวาฬ ด้วยการ “หยุด.. [2020-04-15] อธิบดีกรมประมงประชุมร่วมกับคณะผู้ตรวจราชการกรมประมง ในการประชุมคณะผู้ต.. [2020-04-15] กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ รักและห่วงใย สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่..

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมกับคณะผู้ตรวจราชการกรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการดำเนินงานปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำชุมชนภายใต้โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวผู้บริหารกรมประมง


วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น.
นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมกับคณะผู้ตรวจราชการกรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมVideo Conference กับประมงจังหวัด 19 จังหวัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามในแหล่งนำ้ชุมชนภายใต้โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งนำ้ชุมชน ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 กรมประมง