ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ


ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ 


*** สลิปเงินเดือน มกราคม 2561 เป็นต้นไป ให้ปริ้นท์ใน ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ โครงสร้างใหม่