ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

 แผนผัง   สถิติ  UIP 11.5K | PV 31.7K

www4.fisheries.go.th/if-korat

 กลุ่มบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมง

 กลุ่มวิจัยการจัดการประมงน้ำจืด

 กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด

 กลุ่มวิชาการ

 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

 ศูนย์​วิจัยและ​พัฒนา​ประมง​น้ำจืด​อุบลราชธานี

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์

 หน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชหนองหาร

 หน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงอุบลราชธานี
   (2021-08-03) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 3 สิงหาคม 2564..
 10
   (2021-08-02) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 2 สิงหาคม 2564..
 8
   (2021-07-30) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 30 กรกฎาคม 2564..
 17
   (2021-07-29) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 29 กรกฎาคม 2564..
 13
   (2021-07-27) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 27 กรกฎาคม 2564..
 26
   (2021-08-03) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 3 สิงหาคม 2564..
 10
   (2021-08-02) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 2 สิงหาคม 2564..
 8
   (2021-07-30) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 30 กรกฎาคม 2564..
 17
   (2021-07-29) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 29 กรกฎาคม 2564..
 13
   (2021-07-27) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 27 กรกฎาคม 2564..
 26

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

  194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

 แผนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา
Latitude:14.901799   Longitude:102.000009

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2016-11-21 14:03:52 น. (ลำดับที่: 33)