ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 42/2564


ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 42/2564 


วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในการนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ให้การสนับสนุนพันธุ์ปลาตะพียนขาว จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ตัว และปลายี่สกเทศ จำนวน ๒๘๐,๐๐๐ ตัว ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ,อ่างเก็บน้ำตลุกกระโดน ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา และสนับสนุนหน่วยงานอื่น ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ๑๐๐,๐๐๐ ตัว รวม ๕๐๐,๐๐๐ ตัว