ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 41/2564


ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 41/2564 


วันที่ 3-4 สิงหาคม 2564  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา มอบพันธุ์ปลากินพืชให้กับเกษตรกร จำนวน 45 ราย ในพื้นที่ อำเภอคง อำเภอปักธงชัย และอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง