ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2565


ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2565 


วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางแสงอรุณ เนื่องสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา  นายสันทัด มีคำแสน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา นายชูศักดิ์ จงงาม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา และ นายเจษฎากร สายตา ประมงอำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ได้เข้าตรวจสอบสถาณการณ์ฟาร์มจระเข้ นางอ้อม แซ่แต้ บ้านเลขที่ 60 หมู่ 5 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา พิกัดที่ตั้งฟาร์ม ละติจูด15.013005 ลองจิจูด 102.075455 สภาพพื้นที่โดยรอบมีน้ำท่วมเอ่อขึ้นมาจากคลองระบายน้ำลักษณะน้ำไหลระบายไปสู่คลองชลประทาน  น้ำกำลังลดระดับ บริเวณที่ตั้งฟาร์มน้ำไม่ได้ท่วมขัง เนื่องจากเป็นที่สูง ระดับน้ำในลำคลองที่อยู่ใกล้บ่อจระเข้ อยู่ต่ำกว่าระดับพื้นบ่อประมาณ 1 เมตร และกำลังลดลง สภาพบ่อเลี้ยงมีความมั่งคงแข็งแรง พื้นที่ต้องมีน้ำท่วมสูงขึ้นมาอีก 2-2.5 เมตร จึงจะอยู่ในสภาวะ ที่ต้องขนย้ายจระเข้ไปในที่ปลอดภัยอื่น ๆ ซึ่งได้ประสานงานจัดเตรียมสถานที่รองรับไว้แล้วกรณีหากมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น