ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง (รายไตรมาส) ประจำปี 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ไตรมาศที่ 4..

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง (รายไตรมาส) ประจำปี 2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref81954

  ผู้ชม: 5 ครั้ง


ไตรมาสที่ 3/2564..

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง (รายไตรมาส) ประจำปี 2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref81933

  ผู้ชม: 5 ครั้ง


ไตรมาสที่ 2/2564 ..

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง (รายไตรมาส) ประจำปี 2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref73653

  ผู้ชม: 29 ครั้ง


ไตรมาสที่ 1/2564 ..

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง (รายไตรมาส) ประจำปี 2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref73652

  ผู้ชม: 25 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

 194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000