ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง (รายไตรมาส) ประจำปี 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 61)..

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง (รายไตรมาส) ประจำปี 2561

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref54638

  ผู้ชม: 55 ครั้ง


ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 61)..

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง (รายไตรมาส) ประจำปี 2561

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref54637

  ผู้ชม: 56 ครั้ง


ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค 61)..

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง (รายไตรมาส) ประจำปี 2561

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref54636

  ผู้ชม: 51 ครั้ง


ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.60)..

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง (รายไตรมาส) ประจำปี 2561

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref54635

  ผู้ชม: 51 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

 194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000