2.1 เปิดเผยงบทดลอง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564..

2.1 เปิดเผยงบทดลอง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref83569

  ผู้ชม: 1 ครั้ง


ประจำเดือน ตุลาคม 2564..

2.1 เปิดเผยงบทดลอง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref82261

  ผู้ชม: 6 ครั้ง


ประจำเดือน กันยายน 2564..

2.1 เปิดเผยงบทดลอง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref81055

  ผู้ชม: 14 ครั้ง


ประจำเดือน สิงหาคม 2564..

2.1 เปิดเผยงบทดลอง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref79782

  ผู้ชม: 19 ครั้ง


ประจำเดือน กรกฎาคม 2564..

2.1 เปิดเผยงบทดลอง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref77945

  ผู้ชม: 23 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

 194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000