2.1 เปิดเผยงบทดลอง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ประจำเดือน มีนาคม 2564..

2.1 เปิดเผยงบทดลอง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref72555

  ผู้ชม: 21 ครั้ง


ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564..

2.1 เปิดเผยงบทดลอง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref70759

  ผู้ชม: 70 ครั้ง


ประจำเดือน มกราคม 2564..

2.1 เปิดเผยงบทดลอง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref69684

  ผู้ชม: 38 ครั้ง


ประจำเดือน ธันวาคม 2563..

2.1 เปิดเผยงบทดลอง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref67840

  ผู้ชม: 37 ครั้ง


ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563..

2.1 เปิดเผยงบทดลอง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref66525

  ผู้ชม: 40 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

 194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000