2.1 เปิดเผยงบทดลอง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ประจำเดือน กันยายน 2564..

2.1 เปิดเผยงบทดลอง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref81055

  ผู้ชม: 8 ครั้ง


ประจำเดือน สิงหาคม 2564..

2.1 เปิดเผยงบทดลอง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref79782

  ผู้ชม: 10 ครั้ง


ประจำเดือน กรกฎาคม 2564..

2.1 เปิดเผยงบทดลอง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref77945

  ผู้ชม: 17 ครั้ง


ประจำเดือน มิถุนายน 2564..

2.1 เปิดเผยงบทดลอง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref76596

  ผู้ชม: 14 ครั้ง


ประจำเดือนพฤษภาคม 564..

2.1 เปิดเผยงบทดลอง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref75421

  ผู้ชม: 20 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

 194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000