2.1 เปิดเผยงบทดลอง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ประจำเดือน ตุลาคม 2563..

2.1 เปิดเผยงบทดลอง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref65505

  ผู้ชม: 32 ครั้ง


ประจำเดือนกันยายน 2563..

2.1 เปิดเผยงบทดลอง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref63849

  ผู้ชม: 31 ครั้ง


ประจำเดือน สิงหาคม 2563..

2.1 เปิดเผยงบทดลอง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref62235

  ผู้ชม: 37 ครั้ง


ประจำเดือน กรกฎาคม 2563..

2.1 เปิดเผยงบทดลอง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref60717

  ผู้ชม: 30 ครั้ง


ประจำเดือน มิถุนายน 2563..

2.1 เปิดเผยงบทดลอง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref58709

  ผู้ชม: 32 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

 194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000