2.1 เปิดเผยงบทดลอง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ประจำเดือน มกราคม 2563..

2.1 เปิดเผยงบทดลอง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref47427

  ผู้ชม: 58 ครั้ง


ประจำเดือน ธันวาคม 2562..

2.1 เปิดเผยงบทดลอง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref45904

  ผู้ชม: 53 ครั้ง


ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562..

2.1 เปิดเผยงบทดลอง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref44702

  ผู้ชม: 53 ครั้ง


ประจำเดือน กันยายน 2562..

2.1 เปิดเผยงบทดลอง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref42566

  ผู้ชม: 45 ครั้ง


ประจำเดือนสิงหาคม 2562..

2.1 เปิดเผยงบทดลอง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref40970

  ผู้ชม: 48 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

 194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000