2.1 เปิดเผยงบทดลอง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ประจำเดือน มิถุนายน 2563..

2.1 เปิดเผยงบทดลอง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref58709

  ผู้ชม: 34 ครั้ง


ประจำเดือน พฤษภาคม 2563..

2.1 เปิดเผยงบทดลอง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref56996

  ผู้ชม: 40 ครั้ง


ประจำเดือน เมษายน 2563..

2.1 เปิดเผยงบทดลอง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref55142

  ผู้ชม: 76 ครั้ง


ประจำเดือน มีนาคม 2563..

2.1 เปิดเผยงบทดลอง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref52190

  ผู้ชม: 58 ครั้ง


ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563..

2.1 เปิดเผยงบทดลอง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref49582

  ผู้ชม: 63 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

 194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000