ประกาศทั้งหมด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

   (2021-06-15) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 15 มิถุนายน 2564..
   (2021-06-14) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 14 มิถุนายน 2564..
   (2021-06-10) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 10 มิถุนายน 2564..
   (2021-06-09) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 9 มิถุนายน 2564..
   (2021-06-02) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 2 มิถุนายน 2564..
   (2021-06-01) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 1 มิถุนายน 2564..
   (2021-05-31) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 31 พฤษภาคม 2564..
   (2021-05-28) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 28 พฤษภาคม 2564..
   (2021-05-27) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 27 พฤษภาคม 2564..
   (2021-05-25) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 25 พฤษภาคม 2564..
   (2021-05-24) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 24 พฤษภาคม 2564..
   (2021-05-19) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 19 พฤษภาคม 2564..
   (2021-05-18) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 18 พฤษภาคม 2564..
   (2021-05-17) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 17 พฤษภาคม 2564..
   (2021-05-13) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 13 พฤษภาคม 2564..
   (2021-05-12) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 12 พฤษภาคม 2564..
   (2021-05-11) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 11 พฤษภาคม 2564..
   (2021-05-07) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 7 พฤษภาคม 2564..
   (2021-05-06) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 6 พฤษภาคม 2564..
   (2021-05-05) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 5 พฤษภาคม 2564..
   (2021-05-03) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 3 พฤษภาคม 2564..
   (2021-04-30) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 30 เมษายน 2564..
   (2021-04-29) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 29 เมษายน 2564..
   (2021-04-28) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 28 เมษายน 2564..
   (2021-04-27) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 27 เมษายน 2564..
   (2021-04-26) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 26 เมษายน 2564..
   (2021-04-23) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 23 เมษายน 2564..
   (2021-04-22) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 22 เมษายน 2564..
   (2021-04-21) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย วันที่ 21 เมษายน 2564..

  •  Hit 20 อันดับ
  • กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (15,122)  ประวัติของหน่วยงาน.. (3,313) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (ปักษ์หลัง).. (1,359) ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,153) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (ปักษ์แรก).. (881) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 1-15 มิถุนายน 2560.. (810) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2561 (ปักษ์แรก).. (783) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (ปักษ์แรก).. (651) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 1-15 กันยายน 2560.. (598) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2561 (ปักษ์หลัง).. (596) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 1-15 สิงหาคม 2560.. (588) ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 31 มีนาคม 2560.. (576) ภารกิจ อำนาจหน้าที่.. (567) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (ปักษ์หลัง).. (550) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ พฤศจิกายน 2560 (ปักษ์หลัง).. (528) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 15-31 ตุลาคม 2560.. (514) แบนเนอร์.. (484) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (ปักษ์แรก).. (477) ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 30 เมษายน 2560.. (468) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (ปักษ์แรก).. (455)

    Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000