ประวัติของหน่วยงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ประวัติของหน่วยงาน 

หน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2017-11-07  |   ข่าววันที่: 2017-11-09 |  อ่าน: 3,204 ครั้ง
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา เดิมคือสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนครราชสีมาก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2496 ที่บริเวณหนองจะบก ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 30-3-61 ไร่ โดยมีอาณาเขตด้านหน้าติดกับถนนมุขมนตรี ด้านหลังติดกับสถานีรถไฟจังหวัดนครราชสีมา  ด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกติดเขตชุมชน

เนื่องจากสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนครราชสีมา (หนองจะบก)  มีพื้นที่น้อยทำให้ไม่สามารถผลิตพันธุ์ปลาได้อย่างเพียงพอ  อีกทั้งยังตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนกลางใจเมืองจึงไม่สามารถขยายพื้นที่เพิ่มได้อีก  กรมประมงจึงขออนุมัติงบประมาณก่อสร้างสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนครราชสีมา (อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง) เป็นสถานีฯ แห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง หมู่ที่ 5 ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 100-1-52  ไร่ โดยมีอาณาเขตบ้านเรือนราษฎร หมู่ 5 หมู่บ้านอ่างห้วยยาง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

- ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่บ้านอ่างห้วยยาง  

- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง

- ทิศตะวันออกและทิศใต้ ติดต่อกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนครราชสีมา  (อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง)  เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2536 แล้วเสร็จในปี  พ.ศ.2538  และเปิดดำเนินการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2538  โดยจัดสรรอัตรากำลังบางส่วนจากสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนครราชสีมา (หนองจะบก) มาปฏิบัติงานในระยะแรกจนกระทั่งในเดือนมกราคม 2544 จึงได้ขนย้ายพัสดุครุภัณฑ์และโยกย้ายอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ทั้งหมด  มาปฏิบัติงานที่สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนครราชสีมา  (อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง) เพียงแห่งเดียวพร้อมทั้งได้ดำเนินการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ของสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนครราชสีมา (หนองจะบก) ในส่วนที่จะมอบให้เทศบาลนครนครราชสีมาออก ก่อนมอบพื้นที่ดังกล่าวให้ทางเทศบาลเข้าไปดำเนินการปรับปรุงเพื่อจัดสร้าง “สวนภูมิรักษ์” ต่อไป (จังหวัดนครราชสีมาโดยเทศบาลนครนครราชสีมาร่วมกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ได้แจ้งความประสงค์ขอใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของสถานีฯ เพื่อทำการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นสวนสาธารณะของเมือง ตามโครงการจัดสร้าง “สวนภูมิรักษ์” ทูลเกล้าถวายเป็นราชสักการะแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ซึ่งกรมประมงพิจารณาแล้วไม่ขัดข้องยินดีให้เทศบาลใช้พื้นที่บางส่วนของสถานีฯ ในการจัดสร้างสวนภูมิรักษ์ โดยกันพื้นที่ส่วนหนึ่งประมาณ 9–3–98 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 30-3–61  ไร่ ไว้เป็นสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา)

ต่อมาในเดือนธันวาคม 2545 สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนครราชสีมาจึงได้ปรับฐานะเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ขึ้นกับสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (14,002)  ประวัติของหน่วยงาน.. (3,204) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (ปักษ์หลัง).. (1,287) ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,103) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (ปักษ์แรก).. (819) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 1-15 มิถุนายน 2560.. (783) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2561 (ปักษ์แรก).. (741) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (ปักษ์แรก).. (613) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 1-15 กันยายน 2560.. (575) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 1-15 สิงหาคม 2560.. (570) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2561 (ปักษ์หลัง).. (548) ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 31 มีนาคม 2560.. (546) ภารกิจ อำนาจหน้าที่.. (542) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (ปักษ์หลัง).. (513) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ พฤศจิกายน 2560 (ปักษ์หลัง).. (510) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 15-31 ตุลาคม 2560.. (495) แบนเนอร์.. (468) ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 30 เมษายน 2560.. (446) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (ปักษ์แรก).. (437) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (ปักษ์แรก).. (435)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000