เผยแพร่รายงานงบทดลอง ปี 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ประจำเดือน ธันวาคม 2563..

เผยแพร่รายงานงบทดลอง ปี 2561

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref67874

  ผู้ชม: 32 ครั้ง


ประจำเดือน กันยายน 2561..

เผยแพร่รายงานงบทดลอง ปี 2561

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref25489

  ผู้ชม: 98 ครั้ง


ประจำเดือน สิงหาคม 2561..

เผยแพร่รายงานงบทดลอง ปี 2561

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref24326

  ผู้ชม: 108 ครั้ง


ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ..

เผยแพร่รายงานงบทดลอง ปี 2561

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref22045

  ผู้ชม: 111 ครั้ง


ประจำเดือนมิถุนายน 2561..

เผยแพร่รายงานงบทดลอง ปี 2561

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref20518

  ผู้ชม: 103 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

 194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000