ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง (รายไตรมาส) ประจำปี 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา


ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 62) 


ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.61) 


ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 62) 


ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.62) 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!