สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 5.2K | อ่าน: 16.3K

www4.fisheries.go.th/fpo-junburi28กันยา วันธงชาติไทย...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-11-05  |   ข่าววันที่: 2017-09-28 |  236 ครั้ง


..อ่านต่อ 


   (2019-01-01) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 2..
 22
   (2018-10-01) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 1..
 12
   (2019-01-24) ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 19
   (2019-01-24) ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 21
   (2019-01-24) ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 20
   (2019/06/04) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (380) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/06/18) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (10165) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/06/18) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างสำรวจ ปรับพื้นที่ วางระบบสาธารณูปโภค และออกแบบอาคารที่ตั้งศูนย์ One Stop Service สมุทรสาคร โดยวิธี..    (2019/06/17) ประกาศการจัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าป..    (2019/06/17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวดูดจ่ายสารละลายความจุมากกว่า 50 ไมโครลิตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ..    (2019/06/17) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองคลัง..    (2019/06/13) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประสานงานและติดตามผลการตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้..    (2019/05/23) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2019/05/30) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2019/06/11) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ปิดอ่าวรูปตัว ก ประจำปี 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัด..  อ่านทั้งหมด
   (2019/05/07) ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ..    (2019/04/18) ประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/03/25) ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์..    (2019/03/11) ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กองโคร..    (2019/03/13) ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์..    (2019/03/07) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ยกเลิกประกาศและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทั..    (2019/03/04) แผนการจัดจ้างซ่อมแซมพื้นห้องปฏิบัติงานผู้ตรวจราชการกรม ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์ สำนักงานเลขานุการกรม..    (2019/03/01) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างการพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า ..    (2019/02/12) ประกาศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดออกจากบัญชีโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวนทั้งสิ้น 53 รายการ..    (2019/01/29) ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 24 รายการและวัสดุที่ชำรุด 9 รายการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม..  ข่าวประกาศกรมประมง ทั้งหมด
   (2019/05/28) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องจ้างซ่อมเปลือกเรือตรวจประมงน้ำจืด ขนาด 19 ฟุต จำนวน 2 ลำ กองต..    (2019/05/17) ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 เค..    (2019/05/16) เผยแพร่แผนประชาสัมพันธ์แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องจ้างเหมาบริการดูแลระบบ Helpdesk ศูนย์เทศโนโลยีส..    (2019/05/13) เผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมห้องตะเพียน จำนวน 1 งาน สำนักงานเลขานุการกรม..    (2019/05/08) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชื่อโครงการ จัดจ้างเหมาบริการตรวจสอบข้อมูลความถุกต้องของสมุดบันทึกก..    (2019/04/25) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องโครงการปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาติทำการประมงแบบอิเลคทรอนิกส์(..    (2019/04/17) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง..    (2019/04/05) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการก่อสร้างศูนย์ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เรือประมงแบบเ..    (2019/04/01) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น..    (2019/04/01) เปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดจ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จังหวัดสตูล จำนวน 1 แห่ง..  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด
   (2019/06/04) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (380) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/06/18) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (10165) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/06/18) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างสำรวจ ปรับพื้นที่ วางระบบสาธารณูปโภค และออกแบบอาคารที่ตั้งศูนย์ One Stop Service สมุทรสาคร โดยวิธี..    (2019/06/17) ประกาศการจัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าป..    (2019/06/17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวดูดจ่ายสารละลายความจุมากกว่า 50 ไมโครลิตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ..    (2019/06/17) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองคลัง..    (2019/06/13) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประสานงานและติดตามผลการตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้..    (2019/05/23) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2019/05/30) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2019/06/11) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ปิดอ่าวรูปตัว ก ประจำปี 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัด..  ประกวดราคา ทั้งหมด
   (2019/06/07) ราคากลาง โครงการจ้างซ่อมเปลือกเรือตรวจประมงน้ำจืด ขนาด 19 ฟุต จำนวน 2 ลำ ของกองตรวจการประมง..    (2019/05/31) ราคากลาง จัดจ้างโครงการพัฒนาระบบการรายงาน (Electronic Report) ของผู้สังเกตการณ์ ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่..    (2019/05/29) ราคากลาง จ้างสำรวจ ปรับพื้นที่ วางระบบสาธารณูปโภค และออกแบบอาคารที่ตั้งศูนย์ One Stop Service สมุทรสาคร ของกองบริหารจัดก..    (2019/05/22) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าป..    (2019/05/08) ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2019/05/16) ราคากลาง การจัดจ้างทำโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านการประมง จำนวน 1 งาน ของสำนักงานเลขาน..    (2019/05/16) ราคากลาง จ้างเหมาบริการดูแลระบบ Helpdesk ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/05/15) ราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของสมุดบันทึกการทำการประมง (logbook) ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำก..    (2019/05/13) ราคากลาง โครงการซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา..    (2019/05/13) ราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการควบคุมการประมงพร้อมอาคารประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 แ..  ราคากลาง ทั้งหมด
   (2018/06/06) สอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจการประมง..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกอง..    (2017/09/14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการแจ้งเข้าออกของเรือประมงฉบับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือปร..    (2017/09/13) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/11) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/06) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช..    (2017/09/05) ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และระบบเพื่อดำเนินงานโปรแกรมประยุกต์หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (E-APD..    (2017/09/05) ยกเลิกประกาศ สอบราคาการจ้างงานปรับปรุงบ้านพักคนงาน จำนวน 1 หลัง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/09/04) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 สงขลา..  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด

 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

  เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000
พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092

 แผนที่สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี
Latitude:12.59516   Longitude:102.09092

Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2016-11-18 12:53:14 น. (ลำดับที่: 25)