คู่มือแนะนำการใช้งานโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำAPD สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

คู่มือแนะนำการใช้งานโปรแกรมประยุกต์APD (ใช้กับโทรศัพท์มือถือ)..

คู่มือแนะนำการใช้งานโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำAPD

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref80474

  ผู้ชม: 45 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

 เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092