ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส) สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี


ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.65) 


ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.65) 


ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.65) 


ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี..ค.65) 


ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.64) 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์_โปรดระมัดระวัง!! การทำประมงในพื้นที่อาศัยของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วย...  190   จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ช...  142  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบันไดสะพานท่าเทียบเรือประม...  118  ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบันไดสะพานท่าเทียบ...  109  ปฏิทินราคาจำหน่ายกุ้งขาวแวนนาไม (ปากบ่อ) จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน ตุลาคม 2565   51  ปฏิทินราคาจำหน่ายกุ้งขาวแวนนาไม (ปากบ่อ) จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 25...  42  ๙ ธันวาคม...วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)    40  สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จันทบุรีใสส...  26  ห้ามเลี้ยงหรือนำไปปล่อยปลาที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) >))))'> ปลาเรืองแสง <'...  23  >>>กรมประมงประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมประมง และประกาศนโยบายการไม่รับ...  18