ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส) สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค..- ก.ย.64)..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส)

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref81260

  ผู้ชม: 13 ครั้ง


ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.64)..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส)

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref76889

  ผู้ชม: 34 ครั้ง


ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.64)..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส)

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref72941

  ผู้ชม: 37 ครั้ง


ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.63)..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส)

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref72938

  ผู้ชม: 32 ครั้ง


ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.63)..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส)

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref72937

  ผู้ชม: 41 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

 เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092