แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2562..

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref55217

  ผู้ชม: 139 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

 เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092