พิกัดปะการังเทียม-กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี


พิกัดปะการังเทียม เล่ม3..

พิกัดปะการังเทียม-กรมประมง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref70365

  ผู้ชม: 157 ครั้ง


พิกัดปะการังเทียม เล่ม2..

พิกัดปะการังเทียม-กรมประมง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref70364

  ผู้ชม: 121 ครั้ง


พิกัดปะการังเทียม เล่ม1..

พิกัดปะการังเทียม-กรมประมง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref70363

  ผู้ชม: 166 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

 เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092