สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-ประจำปี สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563..

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-ประจำปี

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref73018

  ผู้ชม: 19 ครั้ง


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562..

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-ประจำปี

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref55169

  ผู้ชม: 131 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

 เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092