สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-ประจำปี สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.. 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-ประจำปี

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref73018

  ผู้ชม: 55 ครั้ง


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562..

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-ประจำปี

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref55169

  ผู้ชม: 151 ครั้ง


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง เรื่องการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์ห... (403)   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้า... (352)  ข้อมูลด้านการประมง ตัวชี้วัดรอบ2/2564 จังหวัดจันทบุรี  (347)  ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (126)  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี... (120)  เปิดรับสมัครแล้ว...โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้แ... (94)  ข้อมูลด้านการประมง ตัวชี้วัดที่ 13 รอบ 2/2564 จังหวัดจันทบุรี  (64)  ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์... (59)  คู่มือการใช้งานโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) สำหรับใ... (58)  เชิญชวนจัดกระเช้าสินค้าประมงพื้นบ้านจากทะเลไทย  (32)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

     เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092