กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ


https://www4.fisheries.go.th/industry


   27 ม.ค. 2566  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    27 ม.ค. 2566  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    26 ม.ค. 2566  กค.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 7 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง..    26 ม.ค. 2566  สลก.  ปรรกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักเลขานุการกรม..    26 ม.ค. 2566  กรป.  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ทะเบียน 4กฬ6163 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้า..  อ่านทั้งหมด

 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

  50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  02 940 6130-45

  02 940 6200

  ftdd@fisheries.go.th

 แผนที่กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ แฟนเพจ

ยังไม่มีรูปหน่วยงานของท่าน!

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง