ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ 

 ติดต่อเรา  แจ้งข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ


ช่องทางร้องเรียนและรับฟังข้อเสนอแนะ
1. โทรศัพท์ 
    02 940 6130-45

2. โทรสาร  
    02 940 6200

3. E-mail address

    ftdd@fisheries.go.th 

4. Facebook 
    http://facebook.com/FishTechDeeDee