โครงการวิจัย 

 คลังความรู้  ข้อมูลวิจัย


โครงการวิจัย (Research Project)

 

 

โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตปลาดุกเส้นเค็มทอด

2. การพัฒนาไส้กรอกปลาดุกโปรตีนสูงเพื่อสุขภาพ

3. ศึกษาและพัฒนาโรงอบแห้งแบบเรือนกระจกสำหรับปลาดุกแดดเดียว

4. การพัฒนากระบวนการผลิตปูม้าดองด้วยเทคโนโลยีการถนอมอาหารด้วยความดันสูง

5. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในการขนส่งปูม้ามีชีวิตแบบไม่ใช้น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า

 

โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. การประเมินความเสี่ยงด้านโลหะหนักของกุ้งก้ามกรามต่อผู้บริโภค

2. การขนส่งกุ้งก้ามกรามมีชีวิตแบบไม่ใช้น้ำ

3. ผลของการล้างเนื้อปลาต่อผลผลิตซูริมิและคุณภาพความแข็งแรงของเจลจากปลาจีน

4. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตปลาดุกเส้นเค็มทอด

5. การพัฒนาไส้กรอกปลาดุกโปรตีนสูงเพื่อสุขภาพ

6. ศึกษาและพัฒนาโรงอบแห้งแบบเรือนกระจกสำหรับปลาดุกแดดเดียว

7. การพัฒนากระบวนการผลิตปูม้าดองด้วยเทคโนโลยีการถนอมอาหารด้วยความดันสูง

8. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในการขนส่งปูม้ามีชีวิตแบบไม่ใช้น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า

 

โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. การประเมินความเสี่ยงด้านโลหะหนักของกุ้งก้ามกรามต่อผู้บริโภค

2. การขนส่งกุ้งก้ามกรามมีชีวิตแบบไม่ใช้น้ำ

3. ผลของการล้างเนื้อปลาต่อผลผลิตซูริมิและคุณภาพความแข็งแรงของเจลจากปลาจีน

4. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตปลาดุกเส้นเค็มทอด

5. การพัฒนาไส้กรอกปลาดุกโปรตีนสูงเพื่อสุขภาพ

6. ศึกษาและพัฒนาโรงอบแห้งแบบเรือนกระจกสำหรับปลาดุกแดดเดียว

7. การพัฒนากระบวนการผลิตปูม้าดองด้วยเทคโนโลยีการถนอมอาหารด้วยความดันสูง

 

โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. การสกัดคอลลาเจนจากเกล็ดปลานวลจันทร์ทะเล

2. การผลิตฟิล์มเจลาตินบริโภคได้จากหนังปลานวลจันทร์ทะเล

3. การขนส่งกุ้งก้ามกรามมีชีวิตแบบไม่ใช้น้ำ

4. การประเมินความเสี่ยงด้านโลหะหนักของกุ้งก้ามกรามต่อผู้บริโภค

 

โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. การสกัดคอลลาเจนจากเกล็ดปลานวลจันทร์ทะเล

2. การพัฒนาซุปก้อนและซุปผงจากส่วนก้างและหัวปลานวลจันทร์ทะเล

3. การผลิตฟิล์มเจลาตินบริโภคได้จากหนังปลานวลจันทร์ทะเล

4. การพัฒนาคุณภาพของบะหมี่ปลากึ่งสำเร็จรูปจากปลาน้ำจืด

5. ผลของกรดอินทรีย์ต่อคุณภาพและอายุการเก็บปลาสวายแดดเดียว

6. การพัฒนาเครื่องตัดหัวปลาดุก

 

โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. การตรวจสอบหาสารไบโอจีนิกเอมีนในผลิตภัณฑ์ปลาร้า

2. การพัฒนาเครื่องตัดหัวปลาดุก

3. สภาพความเสี่ยงของปูเค็มที่นำเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนองที่มีต่อผู้บริโภค

4. การพัฒนาคุณภาพของบะหมี่ปลากึ่งสำเร็จรูปจากปลาน้ำจืด

5. ผลของกรดอินทรีย์ต่อคุณภาพและอายุการเก็บปลาสวายแดดเดียว

 

โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. ผลของการใช้สารกันเสียต่ออายุการเก็บรักษาเนื้อปลาบดและผลิตภัณฑ์

2. การตรวจสอบหาสารไบโอจีนิกเอมีนในผลิตภัณฑ์ปลาร้า

3. การเก็บเกี่ยวสาหร่ายขนาดเล็กด้วยการใช้ความร้อนแบบโอห์มิค

4. การขนส่งปูม้า (Portunus pelagicus) มีชีวิต

5. การตรวจหากรดโพพิโอนิกในน้ำปลาที่หมักตามธรรมชาติ

6. คุณภาพด้านความเหนียวของเนื้อปลายี่สกเทศแช่เยือกแข็ง

7. การพัฒนาซอสปรุงรสจากไฮโดรไลเสตของหัวกุ้ง

8. ชุดอุปกรณ์แปรรูปเบื้องต้นสำหรับสาหร่ายเส้นใยยาว

9. ผลของสารทดแทนไขมันต่อคุณสมบัติทางกายภาพของปลาเชียงที่ผลิตจากปลาน้ำจืด

 

โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1. การยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อปลากะพงขาวแล่แช่เย็นโดยใช้สารสกัดจากสมุนไพรไทย

2. ผลของการใช้คาร์โบไฮเดรตที่ต่างกันและอุณหภูมิเก็บรักษาต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาปลาส้มเส้น

3. ผลของสารทดแทนไขมันต่อคุณสมบัติทางกายภาพของปลาเชียงที่ผลิตจากปลาน้ำจืด

4. คุณลักษณะของแอสตาแซนทีนที่สกัดจากไฮโดรไลเสตของหัวกุ้งโดยเอนไซม์ไลเปส

5. การย่อยสลายมาลาไคท์กรีนโดยแบคทีเรียจากบ่อเลี้ยงปลา

6. การเก็บเกี่ยวสาหร่ายขนาดเล็กด้วยการใช้ความร้อนแบบโอห์มิค

7. ชุดอุปกรณ์แปรรูปเบื้องต้นสำหรับสาหร่ายเส้นใยยาว

 

โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1. การพัฒนาเครื่องแยกเนื้อปลาจากกระดูกและก้างแบบลูกกลิ้ง

2. การผลิตเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่ได้จากการย่อยแมงกะพรุนโดยใช้เอนไซม์เปปซินและโบรมิเลน

3. คุณลักษณะของแอสตาแซนทีนที่สกัดจากไฮโดรไลเสตของหัวกุ้งโดยเอนไซม์ไลเปส

4. ผลของกระบวนการผลิตต่ออายุการเก็บรักษาแจ่วบองอบแห้ง

5. การตรวจหาแบคทีเรียผลิตสารพิษเททโทรโดท๊อกซินจากปลาปักเป้าสกุล Lagocephalus ในอ่าวไทย

6. การเก็บรักษาปลาสลิดเค็มแห้งด้วยบรรจุภัณฑ์แบบแอคทีฟ (Active Packaging)

7. การยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อปลากะพงขาวแล่แช่เย็นโดยใช้สารสกัดจากสมุนไพรไทย

8. การย่อยสลายมาลาไคท์กรีนโดยแบคทีเรียจากบ่อเลี้ยงปลา

9. การพัฒนากระบวนการผลิตปลาร้าผงและปลาร้าก้อน

10. คุณภาพวัตถุดิบและสุขลักษณะการผลิตต่อคุณภาพปลาร้า

11. ผลของการใช้คาร์โบไฮเดรตที่ต่างกันและอุณหภูมิเก็บรักษาต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาปลาส้มเส้น