จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2564

• ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ส.ค. 64)

• ประกาศ กรมประมง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ก.ค. 64)

• ประกาศกรมประมง เรื่อง ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด (ม.ค. 64)

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2563

• ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (ม.ค. 63)
• ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ธ.ค. 62)
• ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (ธ.ค. 62)
• ประกาศกรมประมง เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (ธ.ค. 62)
• ประกาศกรมประมง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ธ.ค. 62)
• ประกาศกรมประมง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พ.ย. 62)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ผลิตภัณฑ์ประมงกับภาชนะบรรจุปิดสนิท   182   ฐานข้อมูลใบรับรองตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว   168  สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้เกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ   105  ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว พ.ศ. 2565   91  ธข01- แบบฟอร์มคำขอใช้ตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว   89  ประกาศ กรมประมง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   85  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   62  ประกาศ กรมประมง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ   62  ธข05 - แบบคำอุทธรณ์    50  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ   49


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

     50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    ftdd@fisheries.go.th   02 940 6130-45   02 940 6200   แฟนเพจ