สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน (รายละเอียด)

 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงานhttps://www4.fisheries.go.th/fpo-phatthalung

RSS-สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี หจก.เส้นดินสอโฆษณา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี หจก....  อ่าน 3 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมง หจก.เส้นดินสอโฆษณา จำกัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมง หจก.เส้นดินสอโฆษณา จำกัด  อ่าน 3 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ร้านวิชญาพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ร้านวิชญาพาณิชย์  อ่าน 3 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ร้านคลังสมอง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ร้านคลังสมอง  อ่าน 3 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ กค 5480 พัทลุง อู่ ธ.การช่าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ กค 5480 พัทลุง อู่ ธ.การช่าง  อ่าน 4 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี หจก.เส้นดินสอโฆษณา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี หจก....  อ่าน 3 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมง หจก.เส้นดินสอโฆษณา จำกัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมง หจก.เส้นดินสอโฆษณา จำกัด  อ่าน 3 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ร้านวิชญาพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ร้านวิชญาพาณิชย์  อ่าน 3 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ร้านคลังสมอง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ร้านคลังสมอง  อ่าน 3 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ กค 5480 พัทลุง อู่ ธ.การช่าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ กค 5480 พัทลุง อู่ ธ.การช่าง  อ่าน 4 4
   31 พ.ค. 2566  สลก.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุประปา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงานเลขานุการกรม..    31 พ.ค. 2566  สลก.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างการเพิ่มลิขสิทธิ์ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงา..    31 พ.ค. 2566  กค.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูเข้า-ออกห้องปฏิบัติงานกองบริหารการคลัง ชั้น 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบ..    31 พ.ค. 2566  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    31 พ.ค. 2566  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรื้อถอนโรงสูบน้ำพร้อมหอถังเก็บน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..  อ่านทั้งหมด


รายละเอียดสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

ที่อยู่  39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000

เบอร์โทรศัพท์  074604631

FAX  074604632

email  fpo_phatthalung@fisheries.go.th

แผนที่..คลิก แผนที่สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น..คลิก ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

แฟนเพจ..คลิก สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง แฟนเพจ

สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง

CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs IPv6