บทความสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง


 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

เปิดตัวช่องทางการติดต่อสื่อสารใหม่ของหน่วยรับรอง กมป. กรมประมง

Line Official Account “จีเอพี กรมประมง”

เพื่อความสะดวกของเกษตรกรและผู้ประกอบการในการสืบค้นข้อมูลผู้ผลิตสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมประมง และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่หน่วยรับรอง กมป. ให้การรับรอง

โดยสามารถแอดผ่านลิงค์ https://lin.ee/NUAuw6R

หรือแสกน QR Code ในภาพได้เลยค่ะ

         วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายสันติชัย รังสิยาภิรมย์ ประมงจังหวัดพัทลุง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกรมประมงในจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน ของทุกปี โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง จำนวน 500,000 ตัว ได้แก่พันธุ์ปลาตะเพียน ปลาบ้า ปลากระแห ปลายี่สก และปลานวลจันทร์ ณ วังเจ้าเมืองเก่าพัทลุง (วังเก่า-วังใหม่) ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง          

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายสันติชัย รังสิยาภิรมย์ ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกรมประมง ได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลาบ้า และปลากระแห ดุกอุย หมอตาล และปลาบู่ทราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง  12 สิงหาคม 2564 ณ บริเวณทะเลสาบสงขลา (เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ) หมู่ที่ 5 บ้านท่าแซะ ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

?? #ประชาสัมพันธ์ ??

โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564 กรมประมงเปิดรับสมัครบริษัทหรือผู้ประกอบการ และเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

??1. บริษัทหรือผู้ประกอบการ รับสมัครระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2564 ณ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง กรุงเทพฯ หรือจัดส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ https://drive.google.com/.../1AYEOPzDygdMqyj8z3wZ.../view...

??2. เกษตรกร รับสมัครระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 30 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ฯ ที่รับผิดชอบโครงการฯ ในแต่ละจังหวัด โดยเกษตรกรสมัครผ่านสังกัดที่เป็นสมาชิก หากไม่มีสังกัดให้สมัครที่ศูนย์ฯ โดยตรง  https://drive.google.com/file/d/1tYrMVWpTRvgNvzp4DzPNqjSR7M4QSyNM/view?usp=sharing

ประกาศจังหวัดพัทลุง

       เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ

ทักษะและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมประมงประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สำนักงานประจังหวัด)

กรมประมงประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ 
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สำนักงานประจังหวัด)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 406 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ทักษะ/สมรรถนะ : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร : 
Website : https://opsmoac.thaijobjob.com

เอกสารประกาศรับสมัคร: https://job.ocsc.go.th/images/Job/637602352838191040.pdf
ที่มา: กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง

 วันที่ 20 กรกฎาคม  2564  นายสันติชัย  รังสิยาภิรมย์  ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายวายุพัฒน์  เดชอนันต์ ณ พัทลุง  ร่วมกับตัวแทนคณะทำงานติดตามประเมินร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เมือใช้สินค้า Q เพื่อต่อใบอนุญาตพร้อมมอบป้ายให้ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการฯ  ประจำปี 2564  

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ขอเชิญเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากพะยูน เข้าร่วม “โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่” ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (2,902)  เปิดจวนฯชวนน้อง เยี่ยมชม บ้านเจ้าเมืองพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณบ้านพ.. (1,338) แบบฟอร์ม1.. (1,265) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไม).. (1,228) ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าประมงออนไลน์.. (1,189) ประกาศรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาร สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561.. (1,109) นายสมพร มณีรัตน์ นายอำเภอปากพะยูน เป็นประธานเปิดหน่วยบริการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโหนดหม.. (997) ประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 .. (958) ร่วมประชุมการบริหารจัดการกลุ่มเลี้ยงกุ้งทะเลเกาะนางคำ (กุ้งขาว)  โดยมีนายปรีชา  บริเพ็ชร  ประมงอำเภอปากพะยูน.. (938) นายชัชชลิต บุญศิริ นายอำเภอบางแก้ว เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ ถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภ.. (901)