Fisheries shop @ phattalung 

ข่าวประชาสัมพันธ์


สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ได้จัดทำ แบบนำเสนอร้านค้า สินค้าทางประมง ซึ่งท่านสามารถสแกน คิวอาร์โค้ด เพื่อรับข้อมูลต่างๆ ของร้านค้าได้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  Fisheries shop @ phattalung   220   ประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มสัมมาชีพแปรรูปปลาดุกป้าประดิษฐ์ อำเภอป่าบ...  212  ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอเมืองพัทล...  189  เปิดตัวแหล่งจำหน่ายผลผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป สนับสนุนชาวประมง และกลุ่มเกษ...  177  กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่เข้าตรวจติดตามและตรวจสอบสินค้าควบคุม (ผลิ...  176  การยื่นแบบจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน   169  ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ(กุ้งก้ามกราม) ณ บ้านปลาสวนกะเศ...  168  ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถิถิ่น วิถิไทย    164  ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรตามรูปแบบ BCG Model สิ...  163  ประมงจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการเปิดตัวโครงการ การจัด...  157


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000    fpo-phattalung@dof.in.th   074604631   074604632   แฟนเพจ