ประกาศ  จัดซื้อจัดจ้าง

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบ้านพักประมงจังหวัดพัทลุง นายสมคิด เจ้าเห้ง   4

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565    5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันประมงแห่งชาติ ปี 2565 หจก.เส้นดินสอ โฆษณา   4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ "ปิดฤดูน้ำแดง" 2565 หจก.เส้นดินสอ โฆษณา   5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ร้านวิชญาพาณิชย์   5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ร้านสมบูรณ์   4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ร้านวิชญาพาณิชย์   3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ร้าน เค.เอส.ก๊อปปี๊   2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ร้านวิชญาพาณิชย์    4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ "ปิดฤดูน้ำแดง" หจก.เส้นดินสอ โฆษณา    2

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  Fisheries shop @ phattalung   335   ฟื้นทะเลหน้าบ้านให้อุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ชายฝั่ง บ้านชุมชนช่องฟืน อ.ปากพะยูน จ.พั...  218  ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการขับเคลอื่นงานของทีมปฏิบัตกิา...  195  ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมงานโครงการรวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมเฉลิมพร...  176  สุขสันต์วันสงกรานต์ สวัสดีปีใหม่ไทย 2565   161  ประจังหวัดพัทลุง พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ...  159  ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมจัดทำเวทีเสวนากับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาโอน หมู่ที่ ...  158  กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่เพื่อติดตามงานโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริ...  156  ประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่พร้อมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงเพื่อจัดเตรียมค...  150  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32 "สัตว์น้ำมงคล" ชิงถ้วยพระร...  145

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000    fpo-phattalung@dof.in.th   074604631   074604632   แฟนเพจ