สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัดติวเข้มเทคนิคการทำสื่อและประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง


สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัดติวเข้มเทคนิคการทำสื่อและประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล วันที่ 22 กรกฎาคม 2563  นายสันติชัย  รังสิยาภิรมย์ ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนพวรรณ พรหมสกุล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  และนายวายุพัฒน์ เดชอนันต์ ณ พัทลุง เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการทำสื่อและประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล เพื่อเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์  และบูรณาการเพื่อการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพผลสูงสุดต่อตนเองและหน่วยงาน โดยมีนายชวพล  อ่อนเรือง  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง   เป็นประธานเปิดการอบรมฯ   ณ ห้องประชุมโรงแรมศิวารอยัล  อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  Fisheries shop @ phattalung   338   ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมงานโครงการรวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมเฉลิมพร...  180  กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่เพื่อติดตามงานโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริ...  169  ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมจัดทำเวทีเสวนากับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาโอน หมู่ที่ ...  168  สุขสันต์วันสงกรานต์ สวัสดีปีใหม่ไทย 2565   166  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32 "สัตว์น้ำมงคล" ชิงถ้วยพระร...  154  ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมงาน "โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เสริมสร้างความจงรักภักดี สา...  147  ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้...  141  ประมงอำเภอเขาชัยสน ลงพื้นที่เพื่อติดตามเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อดำเนินกา...  132  ประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามงานและมอบป้ายเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ(โครงการ...  132


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000    fpo-phattalung@dof.in.th   074604631   074604632   แฟนเพจ