สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัดติวเข้มเทคนิคการทำสื่อและประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัดติวเข้มเทคนิคการทำสื่อและประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-07-22  |   ข่าววันที่: 2020-07-22 |  อ่าน: 201 ครั้ง
 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563  นายสันติชัย  รังสิยาภิรมย์ ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนพวรรณ พรหมสกุล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  และนายวายุพัฒน์ เดชอนันต์ ณ พัทลุง เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการทำสื่อและประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล เพื่อเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์  และบูรณาการเพื่อการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพผลสูงสุดต่อตนเองและหน่วยงาน โดยมีนายชวพล  อ่อนเรือง  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง   เป็นประธานเปิดการอบรมฯ   ณ ห้องประชุมโรงแรมศิวารอยัล  อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ขอเชิญเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากพะยูน เข้าร่วม “โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่” ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (2,648)  เปิดจวนฯชวนน้อง เยี่ยมชม บ้านเจ้าเมืองพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณบ้านพ.. (1,069) แบบฟอร์ม1.. (914) ประกาศรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาร สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561.. (901) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไม).. (792) นายชัชชลิต บุญศิริ นายอำเภอบางแก้ว เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ ถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภ.. (704) ประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 .. (698) ข่าวรับสมัครงาน.. (664) นายสมพร มณีรัตน์ นายอำเภอปากพะยูน เป็นประธานเปิดหน่วยบริการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโหนดหม.. (652) ร่วมประชุมการบริหารจัดการกลุ่มเลี้ยงกุ้งทะเลเกาะนางคำ (กุ้งขาว)  โดยมีนายปรีชา  บริเพ็ชร  ประมงอำเภอปากพะยูน.. (639) ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซืื้อจัดจ้าง.. (614) อบรมเกษตรกรอำเภอควนขนุน เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2561 .. (604) ร่วมการติดตามคณะของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมนาแปลงใหญ่ จังหวัดพัทลุง.. (603) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง.. (600) ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าประมงออนไลน์.. (583) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงฯ.. (563) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเกษตร.. (554) อบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตร ทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันท.. (552) งบทดลองประจำเดือน.. (548) นายสายันต์ เอี่ยมรอด ผู้ตรวจราชการกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามงาน ในพื้นที่อำเภอเขาชัยสน และประชุมหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดพัทลุง ณ ประชุมห้องประชุมส.. (533)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000