ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง


 ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

รายละเอียด 39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000  email  fpo_phatthalung@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 074604631  FAX 074604632  แฟนเพจ แฟนเพจ
CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6