ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ

?? ขอเชิญชวน ?? พี่น้องเกษตรกร ร่วมให้ข้อมูลในแบบสอบถามพฤติกรรม ทัศนคติ ความต้องการและรูปแบบการออมที่พึงประสงค์ของเกษตรกรไทย

?? กดลิงค์เพื่อตอบแบบสอบถาม ??

https://forms.gle/MjeZSqqC59D983vY6

หมายเหตุ : แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาแนวทางการสร้างวินัยทางการเงินผ่านการออม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในภาคเกษตร ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้รับผิดชอบ ดร.ศิริกาญจน์ เลิศอำไพนนท์ โทร. 098-284-4334)

ขอขอบพระคุณที่ร่วมให้ข้อมูลเพื่อสร้างความยั่งยืนทางการเงินแก่เกษตรกรไทยค่ะ ??



https://www4.fisheries.go.th/if-chaiyaphum







พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566   3

พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธุ์ 2566   14

พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2565   35

พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565   26

พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565   20

พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566   3

พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธุ์ 2566   14

พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2565   35

พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565   26

พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565   20
   23 มี.ค. 2566  กนป.  ประกาศผู้ชนะการจัดเช่าคอมพิวเตอร์แท็บเล้ตพร้อมซิมการ์ด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประม..    23 มี.ค. 2566  กนป.  ประกาศผู้ชนะการจัดเช่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง..    23 มี.ค. 2566  กนป.  ประกาศผู้ชนะการจัดเช่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่2 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง..    23 มี.ค. 2566  กนป.  ประกาศผู้ชนะการจัดเช่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิมการ์ด1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนา..    23 มี.ค. 2566  กนป.  ประกาศผู้ชนะการจัดเช่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิมการ์ด2 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนา..  อ่านทั้งหมด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ

  42  หมู่ 10 ตำบลละหาน  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  36130

  044851513-4

  044851654

  chaiyaphuminland1@yahoo.com

 แผนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง