ปล่อยกุ้งก้ามกราม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ


ปล่อยกุ้งก้ามกราม 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ณ อ่างเก็บน้ำลำคันฉู 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!