ประกาศหน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงชัยภูมิ


ประกาศหน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงชัยภูมิ 


ประกาศหน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงชัยภูมิ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธี  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)