ประกาศหน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงชัยภูมิ


ประกาศหน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงชัยภูมิ 


ประกาศหน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงชัยภูมิ

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน  จำนวน  ๑  หลัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)