มาตรา7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ


โครงสร้างอัตรากำลังศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ..

มาตรา7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref59475

  ผู้ชม: 24 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ

 42  หมู่ 10 ตำบลละหาน  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  36130