มาตรา7 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องนำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ

มาตรา7(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร..

มาตรา7 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องนำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35637

  ผู้ชม: 49 ครั้ง


มาตรา7(4) กฎมติคณะรัฐมนตรีข้อบังคับคำสั่งหนังสือเวียนระเบียบแผนนโยบายหรือการตีความทั้งนี้..

มาตรา7 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องนำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35633

  ผู้ชม: 43 ครั้ง


มาตรา7(2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน..

มาตรา7 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องนำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35632

  ผู้ชม: 42 ครั้ง


มาตรา7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน..

มาตรา7 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องนำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35631

  ผู้ชม: 50 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ

 42  หมู่ 10 ตำบลละหาน  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  36130