มาตรา7 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องนำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ


มาตรา7(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร มาตรา7(2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน 


มาตรา7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!